Een raadslid van de gemeente Medemblik in het algemeen bestuur van WerkSaam?

Medemblik – De Medemblikker Raad wil graag meer grip op de gemeenschappelijke regelingen. De raadsleden hebben dat ook in de vorige raadsperiode meermalen ingebracht, net als raadsleden van andere West-Friese gemeenten dat in hun Raad hebben gedaan.

Geen PvdA raadslid in bestuur WerkSaam
Geen PvdA raadslid in bestuur WerkSaam

Afgelopen donderdag was in de raadsvergadering het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) van Opmaat in die van WerkSaam aan de orde. WerkSaam is een samenwerkingsverband van de sociale diensten van de zeven West-Friese gemeenten samen met Opmaat.

Bij dit agendapunt diende de fractie van de VVD een motie in, waarin werd opgeroepen om elke fractie een kandidaat voor te laten dragen. Daaruit zou dan de kandidaat worden geselecteerd die Medemblik zal vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van de GR WerkSaam. De statuten van de GR maken dit mogelijk.

Doordat de Raad dan binnen het AB van WerkSaam is, kan de Raad meer de vinger aan de pols houden, is de gedachte.

[pullquote]

De PvdA steunde de motie dus niet.

[/pullquote]Wethouder Harry Nederpelt (CDA) heeft momenteel zitting in het bestuur en vervult daarin de functie van penningmeester. In zijn reactie ontraadde hij, duidelijk geëmotioneerd , met klem de motie. De Raad had echter in meerderheid geen boodschap aan zijn oproep. Alleen CDA, Bamm en de PvdA steunden hem hierin. Opvallend was dat Gemeentebelangen en D’66, leden van de coalitie, hun wethouder lieten vallen en de motie van de VVD steunden.

De PvdA steunde de motie dus niet. Wij vinden wel dat de Raad meer grip op gemeenschappelijke regelingen moet krijgen, maar niet op deze manier.

Uitspraken als: “Het is een pilot” en “Je moet ergens beginnen” waren voor de PvdA – fractie niet overtuigend genoeg om mee te gaan.
Als je raadsleden een plaats wilt bieden binnen het algemeen bestuur zal je dat op West-Friese schaal moeten organiseren. Raadsleden kunnen dan het AB van een gr vormen en wethouders het dagelijks bestuur.

In de vorige collegeperiode was de gemeente Medemblik niet goed vertegenwoordigd waar het de voortrekkersrol betrof van de samenwerkingsverbanden. Dat vond zijn oorzaak in de fusie. Door de wethouder van Medemblik in het AB van WerkSaam nu buitenspel te zetten, creëer je eenzelfde situatie en dat lijkt de fractie van de PvdA niet in het belang van de gemeente Medemblik!

De fractie van de PvdA zal in ieder geval geen kandidaat voordragen.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.