13.9 C
Medemblik
15 juli 2020 01:19
Medemblik Actueel.

Geen krediet Sporting Andijk voor LED-verlichting velden.

led-verlichtingAndijk – De gemeente Medemblik ziet af om subsidie te verstrekken aan Sporting Andijk voor de aanleg van LED-verlichting bij de sportvelden. In 2012 bereikten gemeente en verenigingen overeenstemming over het schetsontwerp voor het sportpark. De kosten hiervoor zijn in 2012 door bureau Grontmij geraamd op € 2.557.000,-. Op basis van deze raming heeft de raad in september 2012 een krediet van totaal € 2.950.000,- beschikbaar gesteld.

Aanbesteding

De aanbesteding van zowel het bouw- als het civiele bestek hebben geleid tot een aanbestedingsvoordeel. Door dit positieve resultaat zijn de vooraf genomen bezuinigingsmaatregelen alsnog gerealiseerd en zijn er zelfs aanvullende wensen ingevuld ter waarde van ruim € 80.000,-. Het aanbestedingsvoordeel wat hierdoor ontstaat bedraagt € 60.000,- en is inmiddels gebruikt om de resterende gemeentebrede taakstelling aanbestedingsvoordelen van € 197.000,- in te vullen.

LED-verlichting

Nadat de aanvullende investeringen zijn gerealiseerd verzocht de vereniging om compensatie van frictiekosten in verband met de fusie. Deze kosten bedragen volgens opgaaf van de vereniging ca. € 100.000,-. In een bestuurlijk overleg is de vereniging meegedeeld dat deze kosten niet worden gecompenseerd door de gemeente. Daarbij is de suggestie gedaan dat de vereniging wellicht structurele lasten kan verlagen door het nemen van duurzame maatregelen.

Naar aanleiding hiervan is offerte gevraagd voor het vervangen van de geïnstalleerde (conventionele) veldverlichting door LED veldverlichting. Voor de twee kunstgras voetbalvelden, het korfbalveld en het handbalveld bedraagt de investering totaal circa € 170.000,-. LED levert een energiebesparing van maximaal 25 – 30 % ten opzichte van de conventionele verlichting. Met een kostprijs van slechts 7 cent per kWh is het financiële voordeel voor de vereniging gering.

Het college is van mening dat gezien de huidige bezuinigingsopdracht structurele lasten niet toe mogen nemen. De realisatie van het project is zo goed als afgerond. Doordat het aanbestedingsvoordeel inmiddels gebruikt is voor het invullen van een deel van de taakstelling aanbestedingsvoordelen, zit er geen ruimte meer in het krediet. De extra investeringen zouden leiden tot een extra structureel nadeel. Dit zou met deze investering wel het geval zijn. Daarbij komt het (geringe) financiële voordeel ten gunste van de vereniging, en dus niet van de gemeente. Het gevolg zou zijn dat de extra lasten van de investering leiden tot grotere bezuinigingen op andere verenigingen.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?