8.9 C
Medemblik
21 januari 2021 00:31
Medemblik Actueel.

Kernraden in gemeente Medemblik verdienen 9 oktober politieke duidelijkheid!

Medemblik – Tijdens de raadsvergadering van 9 oktober zullen de politieke partijen in de gemeente Medemblik duidelijkheid moeten geven over de financiële ondersteuning van de verschillende kernraden. Het college van B&W stelt namelijk voor de subsidie te halveren, hetgeen niet in overleg met, maar slechts door een een mededeling aan de kernraden, kenbaar is gemaakt.

9500 euro voor kernraden
9500 euro voor kernraden

Voor de PvdA zijn de kernraden de oren en ogen in de kernen en vervullen zij een spilfunctie in de communicatie tussen de de verschillende kernen en het gemeentebestuur. Het kan toch niet zo zijn dat daar, waar de komende tijd een groter beroep wordt gedaan op burgerparticipatie, juist de kernraden in hun financiële mogelijkheden worden gehalveerd? Hoe demotiveer je welwillende burgers én vrijwilligers : juist door dit voorstel en de wijze waarover niet op een transparante wijze met de kernraden is gecommuniceerd.

De volledige oppositie in de gemeente Medemblik zal morgenavond een motie van de PvdA, bij monde van fractievoorzitter Bert de Jong, ondersteunen met het verzoek aan het college het voorgenomen besluit in te trekken en het volledige subsidiebedrag weer op te nemen in de begroting. Vanuit het voorstel wordt tevens richting gegeven aan de dekking die gevonden kan worden. Voor de PvdA en de overige partijen hoeft hiermee niet gewacht te worden tot de begrotingsraad van begin november. Geef de kernraden nú duidelijk en laat hen niet nog een maand bungelen in onzekerheid! Haal deze maatschappelijke onrust, naast alle andere reeds aangekondigde bezuinigingen, weg en betrek de kernraden actief bij de nog te nemen moeilijke stappen en besluiten op weg naar de helaas noodzakelijk bezuinigingen, ook in de gemeente Medemblik.

Op dit moment durven de coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen dat besluit niet te nemen en willen dit pas tijdens de begrotingsraad aan de orde stellen. De fractie van D’66 beraadt zich nog op haar standpunt van morgenavond. Durven de coalitiepartijen morgenavond al politieke kleur te bekennen of verschuilen zij zich nog een maand lang achter een rookgordijn van onzekerheid richting kernraden. Welwillende woorden tellen morgenavond niet, slechts daadwerkelijke ondersteuning van de motie. Hoe serieus neemt de coalitie de kernraden, als zelfs in het coalitieprogramma met geen woord over de kernraden wordt gerept? Het doet bij de PvdA het ergste vrezen.

Donderdagavond 9 oktober weet iedereen, wat de kernraden betreft, hoe de politieke vlag er in de gemeente Medemblik bij hangt. Medemblik Actueel zal morgenavond de raadsvergadering via deze website live gaan uitzenden..

Reageren via facebook