16.9 C
Medemblik
21 oktober 2020 21:29
Medemblik Actueel.

PvdA wil splitsing raadsvoorstel voorzieningen en accomodatiebeleid en acute hulp dorpshuizen.

Splitsing accomodatiebeleid en dorpshuizen
Splitsing accomodatiebeleid en dorpshuizen

Medemblik – Tijdens de laatste raadscommissievergadering heeft de PvdA een pleidooi gehouden om het raadsvoorstel met betrekking tot het voorzieningen en accomodatiebeleid én acute hulp aan een aantal dorpshuizen te splitsen.

Tekst: Bert de Jong – fractievoorzitter PvdA

De fractie van de PvdA is enerzijds van mening dat de kaderstellende notitie voorzieningen en accomodatiebeleid in een breder perspectief geplaatst moet worden, dan alleen een notitie over dorpshuizen. Er zullen ook bezuinigingen op andere taakvelden gaan plaatsvinden zoals: sportvelden, sportkantines, mfa’s, onderwijshuisvesting en alles zal in samenhang gezien en behandeld moeten worden.

Anderzijds wordt in hetzelfde raadsvoorstel een bedrag van € 250.000 euro voorgesteld om de financiële en onderhoudstechnische nood bij een aantal dorpshuizen te ledigen. Juist de koppeling tussen beleid en een financiële injectie in een aantal dorpshuizen dient volgens de PvdA in aparte raadsvoorstellen aan de raad te worden aangeboden.

Het onttrekken van dit bedrag uit de post “kernenbeleid” , stuit bij de PvdA wel op bezwaren, maar op dit moment is het belangrijkste dat er geen dorpshuizen door onderhoudstechnische en/of financiële problemen omvallen. Dorpshuizen zijn voor de PvdA de huiskamers van de kernen. Daarom alle reden om beleid los te koppelen van acute financiële ondersteuning.

Van de coalitiepartijen zijn het CDA en D’66 hier geen voorstander van en was Gemeentebelangen in de discussie geneigd dit voorstel te steunen. In dezelfde lange discussie werd ook wethouder Joset Fit gevraagd om haar standpunt ten aanzien van een door ons aangekondigd amendement om het voorstel te splitsen. Aanvankelijk ontraadde zij dit voorstel, maar toen gevraagd werd of opsplitsen van het voorstel mogelijk zou zijn, ontstond er een verrassende situatie. Terwijl het gebruikelijk is, dat fracties tijdens de raadsvergadering om schorsing vragen, mag het redelijk uniek genoemd worden, dat nu de wethouder tijdens een commissievergadering om schorsing vroeg. Na overleg met haar ambtenaren was uiteindelijk haar antwoord, dat splitsen van dit raadsvoorstel inderdaad mogelijk is. Dit betekent dan ook, dat de PvdA met een amendement zal komen en we benieuwd zijn hoe de coalitiepartijen CDA en D’66 zich na het laatste antwoord van wethouder Fit zullen gaan opstellen. Gemeentebelangen gaf bij monde van de heer van IJzerloo aan, dat ons voorstel voor hem zeker bespreekbaar is en heeft bij dit geamendeerde raadsvoorstel waarschijnlijk de sleutel in handen.

Reageren via facebook