Wet op het Passend Onderwijs in West-Friesland, vier scholen uit Medemblik doen hieraan mee.

Medemblik – De Ondersteuningsgroep Medemblik doet voorwerk voor het passend onderwijs. (samenwerkingsverband Hoorn 2) Deze wet is 1 augustus ingegaan. De school krijgt er een zorgplicht bij. Ieder kind moet een plek krijgen op een school.  De ondersteuningsgroep heeft haar plannen uitgewerkt in een rapportage samen met  Het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg . Vier scholen uit Medemblik doen hieraan  mee. Te weten : Het Koggeschip, de Maria Bernadetteschool, de Jozefschool en de Wegwijzer. In de komende jaren wordt het aantal scholen uitgebreid naar zeven.

Speciaal programma voor kinderen met een “rugzakje”

passend onderwijsDrie ochtenden in de week worden leerlingen geplaatst in de “ ondersteuningsgroep” op het Koggeschip.  Zo wil men voorkomen dat deze kinderen naar het speciale onderwijs gaan. Figuurlijk krijgen deze leerlingen een steuntje in de rug om zich beter te kunnen handhaven op de reguliere school.

Progressief West-Friesland wil haar ongerustheid uitspreken over een aantal punten. In de wet wordt uitgegaan van het werken vanuit een gezin met haar problemen, dus samenwerking met hulpverleners moet voorop komen te staan.  “Van boven af is een mooi beleidsstuk geschreven” waarin de lijnen voor de veranderingen voor kinderen met een “rugzakje”worden uitgezet. Heel goed is dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften extra aandacht krijgen van een zorgteam, zodat zoveel mogelijk kinderen naar de reguliere scholen kunnen gaan. Het gaat om leerlingen van 6 t/m 12 jaar die extra aandacht krijgen op het gebied van structuur,rust, voorspelbaarheid en gedrag.

Leerlingen werken minimaal 6 en maximaal 10 maanden gedurende drie ochtenden per week in  de ondersteuningsgroep op een andere locatie nl. het Koggeschip. Er zal dus nog meer een beroep gedaan moeten worden op de vervoerskosten of begeleiding voor een aantal leerlingen. Dit impliceert een verhoogd risico op ongelukken. Op dit moment voert de gemeente gesprekken met ouders van leerlingen vanaf 10 jaar om te kijken of ze zelfstandig kunnen reizen Progressie West-Friesland (PWF). pleit ervoor dat alle leerlingen tot twaalf jaar  gebruik kunnen maken van leerlingenvervoer. PWF vindt dat je kinderen met een beperking tot twaalf jaar niet alleen moet laten gaan.

Extra taken groepsleerkracht

Ook een doel van de wet op het passend onderwijs is het tegengaan van de verdergaande bureaucratisering. Uit het rapport kan men lezen  dat er veel rapportages/gesprekken/observaties plaats gaan vinden met de Ondersteuningsgroep, ouders, kinderen en hulporganisaties. Dit gaat de school en de groepsleerkracht veel extra tijd kosten. . Groepsleerkrachten met name krijgen een verzwaarde taak. De werkdruk ligt al hoog.  Worden zij hierin gecompenseerd? Ondersteuning van administratieve taken d.m.v. een klassenassistent kan hier wellicht de groepsleerkracht ondersteunen. Het is maar de vraag of hieraan geld wordt uitgegeven. Immers de nieuwe wet is tevens een bezuiniging.

Maatwerk

In de wet staat ook dat er maatwerk aan iedere leerling geboden moet worden. Hoe zit het met de reguliere leerlingen en de hoogbegaafde leerlingen? Is er hier nog genoeg aandacht voor met de huidig groepsgrootte?

Voorts is  het een goede zaak dat een aantal leerlingen “thuisnabij” onderwijs krijgt aangeboden. Kunnen er geen afspraken gemaakt worden in de toekomst van overname van personeel van de speciale scholen, zodat het vervoersprobleem opgelost wordt?  Zolang er nog kinderen naar de Klimop blijven gaan zullen zij een uitzonderingspositie behouden.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.