Medemblik Actueel.

Regionieuws

Provincie blij met positieve ontwikkeling busvervoer maar sluit lijn 138

Medemblik – De Provincie Noord-Holland is blij met de positieve ontwikkelingen bij het busvervoer, de kwaliteit en sociale veiligheid zijn verder toegenomen schrijven zij, ” De reizigers in 2013 zijn heel tevreden over het busvervoer en het aantal klachten laat een zeer sterke daling zien.”

Connexxion heeft over 2013 een score van 85% gehaald over het op tijd laten rijden van de bussen, (op tijd betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok). De provincie wijdt dit aan de directere aansturing vanut de Provincie om de kwaliteit te verbeteren.  De rituitval over 2013 bleef beperkt tot onder de norm van 0.1%.

Buurtbussen

In regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen moeten minimaal 400 reizigers per maand vervoeren. In 2013 voldeden alle buurtbussen aan deze norm van de provincie.

Financiën

De financiële bijdragen van de provincie zijn als gevolg van de jaarlijkse indexering licht toegenomen. De opbrengsten vanuit de reizigers zijn vrijwel gelijk gebleven.

Sociale veiligheid

Het aantal incidenten in de drie OV-concessies is in 2013 behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2012. Sinds de plaatsing van camera’s in alle bussen in 2012 is deze daling ingezet en deze lijn is doorgezet. In totaal liet 2013 een daling zien in het aantal incidenten van 35 procent. Dit is een afname van in totaal 166 incidenten. De klanttevredenheid over de sociale veiligheid is nagenoeg gelijk gebleven. In 2013 is met name ingezet op extra en meer gerichte toezicht en controle. Hierbij zijn naast de inzet van hiervoor opgeleide opsporingsambtenaren ook medewerkers ingezet op stations en in bussen om preventief toezicht te houden en reizigers waar nodig te begeleiden. Daarnaast heeft Connexxion wederom in 2013 een intensieve ‘Anti zwartrijders’-campagne in de drie concessiegebieden gevoerd. Hierdoor is het aantal zwartrijders verder teruggedrongen, maar moest er ook vaker opgetreden worden tegen reizigers als gevolg van hun agressieve gedrag tijdens de controle.

Reageren via facebook