Medemblik Actueel.

College Medemblik weigert inzicht te geven in financiële risico’s decentralisaties

Inzage financiële risico's decentralisatie
Inzage financiële risico’s decentralisatie

Medemblik  Tijdens de themaraadsvergadering van maandag 22 september over de verordeningen WMO en jeugdzorg, heeft de fractie van de PvdA de vraag gesteld of wethouder Nederpelt inzicht wil geven welke financiële risico’s Medemblik loopt waar het de decentralisaties betreft. Deze vraag was mede ingegeven door het gegeven dat de gemeente Hoorn zes miljoen euro reserveert om de transitie soepel te laten verlopen.

Wethouder Nederpelt antwoordde, dat Medemblik hiervoor 500.000 euro reserveert, zijnde de besparing op de WMO. Ook bij navraag de volgende dag, wil het college niet voldoen aan het verzoek en deelt zij mee dat dit ter sprake komt bij de risico-paragraaf in de begroting.

PvdA-fractie wil opheldering en stelt vragen

Om toch meer duidelijkheid te krijgen heeft Dirk Kuipers van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Nederpelt. De PvdA is bang dat de gemeenteraad straks voor een voldongen feit komt te staan, en niet meer tijdig kan ingrijpen.

De PvdA wil weten of het college de uitgebreide risicoanalyse van de komende transities aan de raad wil toezenden, en wel gelijk met de stukken van de begroting zodat de gemeenteraad een afweging kan maken en de uitkomst kan meenemen in de debatten. En mocht het college hier afwijzend op reageren dan wil de PvdA een hele goede reden horen waarom deze essentiële informatie wordt onthouden.

 

 

Reageren via facebook