Medemblik Actueel.

Regionieuws

Provincie Noord-Holland gaat 50 megamolens in West-Friesland plaatsen

West-Friesland – Afgelopen donderdag was er een vergadering van de Provinciale Staten in Haarlem met als onderwerp het plan ‘ Wind op Land’. Maria Weeber en Siem Zeilemaker van de PWF (Progressief West-Friesland) waren bij deze vergadering.  Maria Weeber kreegt de kans om haar zegje te doen richting de Provinciale Staten. 

windmolenZe heeft benadrukt dat de Provincie NH alleen maar met grote bedrijven praat die veel subsidie willen krijgen als ze de megaturbines gaat aanleggen. Met de Gemeenten worden niet gesproken, die kunnen het dak op (zoals een Statenlid treffend zei) Dat is erg slecht: bij de decentralisaties moet de burger wel gaan samenwerken, de gemeenten zijn daarin aan het veranderen, werken veel meer samen, en dan gaat de Provincie NH gewoon 50 megamolens in West-Friesland plaatsen! De Provincie moet gaan samenwerken met de bevolking en de gemeenten en draagvlag gaan creëren! Siem Zeilemaker heeft een goed idee: laat de provincie NH aan alle gemeenten een taakopdracht geven dat zij binnen drie maanden een plan hebben (samen met de burger) hoe ze energie willen gaan opwekken: zonnepanelen, windmolen en de CO2 uitstoot gaan verminderen. Als een gemeente niet meewerkt: oké, dan kan je eigen plannen gaan opleggen.

De prov. NH heeft de volgende gebieden op het oog: een rij megamolens langs de hele Westfrisiaweg ( dat betekent overlast voor het hele lint van Zwaagdijk Oost, Zwaag en Zwaagdijk West betoogde Maria Weeber) ( ten noorden van Wognum bij de AC de Graaf weg, ten oosten van Nibbixwoud, In de kassengebieden bij Andijk, ten zuiden van Bovenkarspel)

Maria Weeber geeft aan dat het hele West-Friese landschap wordt beschadigd . En dat toerisme daardoor ook de nek wordt omgedraaid. (daarvoor geeft dezelfde provincie subsidie)

Progressief West Friesland hoorde de Gedeputeerde zeggen dat ze het moeten doen van de overheid: Onzin: als de overheid zegt dat ze een super provincie moeten worden, doet NH het ook niet! PWF wil ( als het moet) 13 grote windmolens van meer dan 8 megawatt neerzetten in het industriegebied van de Havens. Dan hoeven er nergens in NH verder windmolens te komen.

Ze willen verder dat de afstand van 600 meter van een molen tot de bebouwing wordt gehandhaafd, niet meer de 500 meter( wat de prov. nh plotseling heeft veranderd.)

Ook is er een groot probleem met de molens die er nu draaien en die voor overlast zorgen: die wil de prov. NH laten stoppen binnen 5 jaar. Dat kan helemaal niet denkt PWF, want deze mensen gaan naar de rechter stappen. Daar moet de Prov. NH beleid op gaan maken

Op het einde van haar pleidooi wenste Maria de Statenleden veel plezier met hun feest, wat aansluitend begon: ( opening nieuwe vleugel aan het statengebouw) Ze gaf aan dit heel erg rijk was opgezet ( feesttenten: glazen wand van miljoenen; gouden stoelen etc. ) en of de Statenleden weten dat in Medemblik de buurthuizen krom liggen en in de zorgen zitten en dat het dak van Abbekerk lekt…..

Wat gaat PWF doen: 1.  In de website van PWF  gaat  de inwoner een voorbeeld van een zienswijze vinden ( op 25 september) die ze kunnen downloaden en opsturen naar GS. Het is van groot belang dat de West-Friese inwoners  opkomen voor hun milieu. 2.  Ze hebben de Gedeputeerde Tjeerd Talsma gevraagd om een gesprek met PWF. Dat is gelukt!  25 september om half vijf op het gemeentehuis in Wognum

Reageren via facebook