Medemblik Actueel.

Politiek Videos

Provincie gaat gewoon 6 megawindmolens op grensgebied Medemblik plaatsen

Medemblik – Siem Zeilemaker en Maria Weeber gaan naar de vergadering van de Provinciale Staten op donderdag 18 september om 18 uur. Maria Weeber zal de provinciale vergadering toespreken. De vergadering is bijeengeroepen om de plaatsen vast te stellen waar de windmolens gaan komen in West-Friesland

Teleurgesteld

PWF is teleurgesteld dat de wethouder Tigges, of de ambtenaren niet naar de vergadering in Haarlem gaan. Het is hoogst belangrijk dat zij daarin Medemblik vertegenwoordigen en een halt toeroepen aan de dwaze plannen om de gemeente Medemblik en West-Friesland vol  te plempen met megaturbines windmolens.

Geschiedenis: De Europese wetgeving heeft bepaald dat Nederland een inhaalslag moet maken met de windenergie. De provincie NH gaat nu in een sneltreinvaart hieraan gevolg geven: De gemeente Medemblik, PWF en de dorpsraad Zwaagdijk West hebben zienswijzen ingediend om te protesteren tegen de zoeklokaties waar de provincie NH de windmolens wilden plaatsen.

De beantwoording van deze zienswijze ging onvoorspelbaar snel: (Zie Wind op land: beantwoording zienswijzen)  en er werd weinig ingegaan op de  argumenten. Toch hebben deze zienswijzen wat bereikt: Het gebied van de veenrivier ”de Kromme Leek” viel af, het stiltegebied van Midwoud viel af.

Huidige situatie: In plaats daarvan werden nieuwe gebieden bedacht door de Provincie. (alternatieven: Langs de Westfrisiaweg van Hoorn tot Enkhuizen, of vanaf   de van Deurne weg op de Westfrisiaweg tot Enkhuizen, ten oosten van Nibbixwoud en  in veel plekken in Oost Medemblik, rond Andijk. Over deze laatste plekken wordt donderdag beslist. Ook is bedacht dat men niet meer vasthouden aan het maximum van 6 megamolens bijeen maar worden het parken/ of langgerekte linten.

Het landschap wordt vernield door deze lintparken mega ‘s.  Als Medemblik het toerisme wil stimuleren en daar prov. Subsidie van verkrijgt, dan lijkt dat een tegengesteld belang.

Pleiten voor goed milieubeleid

Siem Zeilemaker, fractievoorzitter van PWF verklaart dat hij pleit voor een goed milieubeleid. Het zal gedragen moeten worden van onderaf. Nu is er grote weerstand tegen mega ’s vanuit de burger.

De provincie NH zou elke gemeente of regio een bezuinigingsopdracht moeten geven voor energieverbruik. Per regio kiest men dan de methode: of windmolens, of zonnepanelen, of kernfusie etc. Dan is het beleid van onderaf gedragen. De Provincie moet geen mega ’s windturbines opleggen op de plekken die zij bedenken, die dus niet gedragen worden door de landschapsdeskundigen (de burgers die er wonen) Langs de Westfrisiaweg kan het helemaal niet: hij wordt glooiends aangelegd (acht keer omhoog en omlaag) Moeten de molens dan ook glooiend? Of is de grond, die erg drassig is daar wel voor geschikt?  De Mega’ zullen snel om vallen.  In Andijk is het stiltegebied van de PWN waterbekken, ook ongeschikt gebied. De Provincie heeft dit gebied n.b. zelf vastgesteld

De Provincie beschrijft dat er planschade kan worden ingediend: dus een klein bedrag ontvangen terwijl je huis niet  meer verkoopbaar is: want opkopen is niet in het plan meegenomen

Ze willen dat de burgers, die er omheen wonen een vergoeding krijgen in de en ergiekosten: PWF vindt, net als de Milieudefensie dat het hele dorp gratis stroom zou  moeten ontvangen, zolang als de molen er staat. Je zou aandelen kunnen kopen, zegt de Provincie: dat is echter maar een heel klein bedrag en de grote parkbeheerders (voorbeeld Rijkman Groening: de Ambtenaar Medemblik) worden weer rijk van deze investeringen.

Reageren via facebook