Medemblik Actueel.

Bedrijven

Gooit de kleine modderkruiper roet in het eten bij uitbreidingsplannen Simon Loos Wognum?

Wognum – Transportbedrijf Simon Loos heeft plannen om vele malen groter te worden. Zo wil het bedrijf o.a. een nieuwe bedrijfsruimte laten bouwen op het nieuw aan te leggen terrein. Om te kijken of er geen problemen op de loer liggen heeft de gemeente Medemblik diverse onderzoeken laten doen, zo ook naar de vissenvegetatie rondom het bedrijventerrein van Simon Loos BV. 

Op 25 oktober 2013 is deze uitgevoerd door de firma Grontmij Nederland BV. En omdat het toen verboden was om te vissen met aalvistuigen werd er gekozen voor de duurdere RAVON-schepnet methode. Met dit schepnet wordt de bodem en enkele centimeters slib omhoog gehaald, waarna kan worden gekeken wat er in het schepnet zit.  Er is om de 10 meter een monster genomen.

Tijdens de visseninventarisatie zijn de volgende vissoorten aangetroffen: baars, bittervoorn, karper, kleine modderkruiper, snoek, vetje en zeelt. Van deze soorten zijn bittervoorn en kleine modderkruiper beschermd onder tabel 2 en 3 Flora- en faunawet. Vetje is opgenomen op de rode lijst, maar is niet beschermd onder Flora- en faunawet.

In totaal zijn er circa 25 bittervoorns en circa 50 kleine modderkruipers aangetroffen. Beide soorten zijn verspreid over het gehele plangebied aangetroffen, de vierzijde van de ringsloot en beide aftakkingen. Gezien de periode van het jaar en temperaturen, liggen de werkelijke aantallen waarschijnlijk nog hoger.

Naast deze vissen zijn er meerdere zoetwatermossels en een meerkikker aangetroffen. De bittervoorn leeft in symbiose met de zoetwatermossel en is dus direct van belang van deze soort. De meerkikker is een algemeen soort van tabel 1 Flora- en faunawet

tabel1

Kleine Modderkruiper en Bittervoorn beschermde dieren

Indien watergangen worden vergraven of (deels) gedempt, wordt leefgebied van vissen verstoord en (deels) vernietigd. Verstoring en/of vernietiging van beschermde vissoorten is vanuit Resultaten de Flora- en faunawet niet toegestaan. Voor deze werkzaamheden dient dan ook een ontheffing te worden aangevraagd.

Reageren via facebook