Medemblik Actueel.

Algemeen

Schapenboeren hebben veel last van zwerfvuil N239.

zwerfafvalMedemblik – De schapenboeren die hun schapen op de dijk langs de N239 laten grazen hebben meer en meer last van zwerfvuil afkomstig van vrachtwagens die van en naar de vuilnisstort rijden.  Van plastic afval tot complete matrassen worden er de laatste dagen gevonden tussen de schapen. 

Levensgevaarlijk

Vooral het plastic zwerfafval is levensgevaarlijk voor de schapen, als zij dit in de maag krijgen kunnen zij hier ernstig ziek van worden of zelfs te komen overlijden.  1 van de schapenhouders is dagelijks bezig om dit zwerfvuil weg te halen.  Veel van dit afval is afkomstig van vrachtwagens die vanuit de vuilnisstort richting de vuilverbranding in Alkmaar rijden, maar ook de particulieren die de vuilnisstort bij Opperdoes bezoeken verliezen met enige regelmaat afval.

Milieudelict

Het achterlaten van afval op de openbare weg is een milieuovertreding en kan worden beboet met een hoge boete.  Zwerfafval staat op de 2e plaats in de top tien van meest voorkomende milieuovertredingen.

 • Geluidsoverlast
 • Achterlaten van (huis)vuil op straat
 • Illegaal vuurwerk bezitten
 • In bezit hebben (of willen verkopen) van bedreigde dier- en plantensoorten
 • Stropen van dieren
 • Illegale bomenkap
 • (Illegale) asbestverwijdering
 • Chemisch afval lozen op bodem of in (grond)water (door bijvoorbeeld gevelreiniging)
 • Afval storten/verbranden
 • Storten van gier in sloten.

Hoe pakt de politie milieukwesties aan?

De politie houdt toezicht op het milieu, handhaaft de wetten en regels op dit gebied en schrijft zo nodig een proces-verbaal. De politie besteedt op drie niveaus aandacht aan milieudelicten:

 1. eenvoudige delicten, zoals zwerfvuil, afval lozen in wateren, verbranden van afval en geluidsoverlast. Iedere politiefunctionaris kan hiertegen optreden.
 2. middelzware delicten, zoals het illegaal dumpen van afval, het in bezit hebben van bedreigde dier- en plantensoorten, en handel in illegaal vuurwerk. Milieurechercheurs verrichten zelfstandig onderzoek naar het delict;
 3. zwaardere delicten. Hierbij werkt de politie samen met andere opsporingsdiensten of ministeries. Zware milieudelicten zijn vaak nauw verbonden met delicten als fraude, oplichting en valsheid in geschrifte.

Het opsporen en bestrijden van (middel)zware milieucriminaliteit gebeurt door een Regionaal Milieuteam. Ook is er een landelijke recherche die zich bezighoudt met (inter)nationale milieumisdaden.

 

Reageer op dit onderwerp

X