Medemblik Actueel.

Politiek

VVD Medemblik – Hondenbelasting gebruiken voor hondenvoorzieningen

hondenbelastingMedemblik – Begin januari 2013 heeft het gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan over het heffen van hondenbelasting voor algemene middelen. De rechter oordeelde dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De hondenbelasting zou dus gebruikt moeten worden voor een specifiek doel en niet als algemene heffing. Dat betekent dat de hoogte van het bedrag in overeenstemming zou moeten zijn met de kosten die de gemeente maakt. De Hoge Raad oordeelde later dat gemeenten wel het recht hebben hondenbelasting deels te gebruiken voor de algemene middelen.

VVD wil meer uitgaven richting hondenbezitters zien. 

Artikel 226 van de Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om hondenbelasting te heffen. In sommige kernen van de gemeente Medemblik werd voor de fusie geen hondenbelasting geheven. Bij de invoering is destijds beloofd dat de hondenbelasting (voor een deel) zou resulteren in aanleg van voorzieningen en/of bestrijding van overlast door hondenpoep. De afgelopen periode ben ik een aantal keren door hondenbezitters geattendeerd op het feit dat behalve een sticker op de reeds bestaande gemeentelijke afvalbakken: ook voor hondenpoep, nog niets zichtbaar is van de beloofde maatregelen.

De VVD heeft daarom het college 4 schriftelijke vragen gesteld.

  1. Wat zijn de uitvoeringskosten van de hondenbelasting in Medemblik? Graag uitgesplitst in kosten voorzieningen/bestrijding overlast, administratie en handhavingskosten. Wat kwam er in 2014 binnen aan hondenbelasting? Wat gebeurt er met het overschot?
  2. Bent u het met de VVD eens dat een extra investering in voorzieningen zoals proeven met losloopgebieden, afsluitbare afvalbakken, afbakening en onderhoud routes het draagvlak voor de hondenbelasting zou vergroten? Weet u dat er in Andijk (bij de Vooroever) de roep is om een groter losloopgebied voor honden? Hoe wordt omgegaan met dit verzoek, zijn er soortgelijke verzoeken bekend?
  3. De fractie van de VVD is van mening dat de opbrengen van en de uitgaven aan hondenbelasting meer in evenwicht gebracht moeten worden. Hoe staat het College tegenover het op termijn meer in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven hondenbelasting in de richting van een doelbelasting?
  4. Hoe oordeelt het College over het feit dat één groep: de hondenbezitters extra bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente?

Reageren via facebook