Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik wil schikking Nesbos-Hotel, wachten is antwoord gemeenteraad

Onderdijk – Afgelopen juni brachten wij het bericht naar buiten dat de eisers van het afgeketste Nesbos-Hotel een miljoenenclaim richting de gemeente Medemblik in het minnelijke hebben geschikt.  Maar hier blijkt toch nog wel een flinke adder onder het gras te zitten. 

Foto: Meteo-europ.com
Foto: Meteo-europ.com

Alles hangt af van het besluit dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering op 11 september aanstaande neemt. Gaat de gemeenteraad akkoord met de overeenkomst tussen de gemeente enerzijds en de eisers anderzijds dan moet de gemeente Medemblik binnen 4 weken een bedrag van € 65.000,- betalen als schadevergoeding vanwege het niet doorgaan van het Nesbos-Hotel.  Maar, en dit is het addertje, mocht de gemeenteraad besluiten deze overeenkomst niet in te willigen dan zullen de eisers het gehele bedrag gaan eisen, een bedrag dat in de vele miljoenen loopt. En voor dit bedrag is de gemeente niet verzekerd.

Hoe is het zover gekomen? 

Tussen de gemeente enerzijds en de LZI Investments B.V. en Van der Wal Beheer B.V. anderzijds, is een civiele procedure aanhangig bij de rechtbank Noord-Holland over de afwikkeling van de overeenkomst voor de realisering van een appartementenhotel met hotel-, kuur en andere faciliteiten in het Nesboshotel te Wervershoof (hierna: Nesboshotel). De overeenkomst is gesloten tussen de voormalige gemeente Wervershoof en LZI. Van der Wal heeft echter de nodige investeringen in het project gedaan en ziet zichzelf als medeontwikkelaar. Het Nesboshotel is niet gerealiseerd en de overeenkomst is door de gemeente ontbonden. LZI/Van der Wal vorderen nu schadevergoeding.

LZI en Van der Wal verwijten de gemeente dat wij ons onvoldoende hebben ingespannen om het Nesboshotel te realiseren en hebben ons daarvoor aansprakelijk gesteld voor een bedrag van € 2.314.901,- wegens winstderving en tevergeefs gemaakt kosten en investeringen, inclusief rente en kosten van interne tijdbesteding.

Eerder schikkingsvoorstel

Al eerder heeft de gemeente Wervershoof een schikkingsaanbod gehad van LZI/Van der Wal met een bedrag van € 300.000,-. Dit betroffen de door LZI/Van der Wal extern gemaakte kosten ad. € 366.178,80. In het kader van de schikking is dit bedrag naar beneden afgerond. De gemeente Wervershoof heeft het destijds afgewezen, maar heeft wel een tegenbod gedaan van € 40.733,51. Dit betreffen de architectkosten die door LZI zijn gemaakt. Dit zijn volgens mr. Loomans de kosten die de gemeente vrijwel zeker moet betalen indien de rechtbank ons zou veroordelen. De overige schade is discutabel.

In 2012 hebben LZI/Van der Wal het schikkingsaanbod aan de nieuwe gemeente Medemblik gedaan. Ook toen is het aanbod afgewezen. Namens de gemeente is toen wel de bereidheid uit ge sproken om te schikken, zie bijlage brief van mr. Loomans van 21 december 2012 (PI-12-33581). In een latere fase hebben we het aanbod van Wervershoof herhaald, maar daar zijn LZI/Van der Wal niet op ingegaan.

De € 65000,- wordt gedekt door het positieve begrotingssaldo van het huidig begrotingsjaar.

Reageer op dit onderwerp