17.2 C
Medemblik
4 juli 2020 22:49
Medemblik Actueel.

Klaas Ootes, de bewaker van veiligheid

Wervershoof – ‘Het toverwoord is veiligheid. Altijd. En dat moet je aan de voorkant regelen. Voordat het evenement van start gaat.’ Klaas Ootes werkt bij taakveld Toezicht en Handhaving. Vanuit de gemeente Medemblik regelt hij de veiligheidszaken voor kermis Wervershoof.

Tekst: De Binding

keesKlaas Ootes is 57 en ‘pas’ 8 jaar werkzaam bij de Gemeente Medemblik bij taakveld Toezicht en Handhaving. Voordien had hij een eigen tuindersbedrijf. ‘Het tuindersvak is topsport. Ik liep richting de 50 en had geen opvolgers. Een carriereswitch was welkom’, vertelt Klaas. Via de vrijwillige brandweer kwam hij in aanraking met de gemeente. Van het een kwam het ander.

Ervaringsdeskundige
Hij voelt zich thuis in zijn nieuwe rol. Hij is samen met 3 collega’s verantwoordelijk voor de afdeling, ieder heeft een eigen specialiteit. Klaas houdt zich vooral bezig met evenementen. Dat past hem. ‘Ik houd van een feestje. Was vroeger fanatiek festivalganger. Ook nu nog bezoek ik onder andere Dijkpop en de Harddraverij in Medemblik.’
Zijn staat van dienst op de kermis van Wervershoof duurt al zeker 50 jaar. Klaas is ervaringsdeskundige.

Zonder toverstok
Mensen staan er vaak niet bij stil. De hele organisatie die voorafgaat aan de kermis en die tijdens de kermisdagen gewoon doordraait. Achter de schermen en tussen het feestend volk. Want veiligheid stopt niet bij de aftrap. Veiligheid duurt voort. Klaas noemt veiligheid het toverwoord, maar een toverstok heeft hij niet. Het vergt veel tijd, energie en mankracht om alles in goede banen te leiden. Klaas is niet eindverantwoordelijk, maar hij is overal van op de hoogte. Met zijn bemiddelende karakter en nuchtere kijk op zaken krijgt hij veel voor elkaar. ‘Ik word graag overal bij betrokken. Daardoor kan ik veel dingen snel regelen. Je kunt veel werk voorkomen door simpelweg te vragen. Niet afwachten, pro-actief zijn. Mailen is mooi, maar een belletje is vaak sneller.’

Verschillende partijen
‘Na elke kermis evalueren we. Waar liggen de knelpunten? Wat kan er beter of anders? In het voorjaar bespreken we de aankomende kermis. We zitten dan met veel verschillende partijen om tafel. Horeca, politie, milieudienst, brandweer, vergunningverleners en de GHOR. Deze laatstgenoemde is een afvaardiging van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en adviseert gemeenten over evenementen. Ieder vervult een specifieke taak.
De milieudienst doet geluidsmetingen om het maximale geluidsniveau te bewaken. We zien er ook op toe dat de muziek buiten om 1 uur uit gaat. Je kunt niets volledig dichttimmeren, er zijn veel variabele factoren, maar onze voornaamste taak is het aan de voorkant zo goed mogelijk regelen’, legt Klaas uit.

Wijkteam
‘We overleggen veel met de horeca, maar we zijn er ook om de belangen te behartigen van de kermisexploitanten. Zo is er veel veranderd na de komst van het nieuwe plein. Stroompunten staan op andere plekken, verkeersborden, paaltjes en plantenbakken moeten worden verplaatst. Ons wijkteam vervult hierin een voortreffelijke rol.’ Wijkopzichter Ron Roozendaal vertelde hier vorig jaar over in de KermisBinding.

Hekkencircus
Klaas benadrukt het belang van het ‘hekkencircus’. De hekken aan de noordkant van de Dorpsstraat zorgen voor een vrije doorloop. Van en naar horeca en attracties. Dit is belangrijk voor kinderen, cafés, exploitanten, maar ook voor mensen die niets met de kermis te maken hebben en gewoon van A naar B willen lopen. ‘De doorgangen moeten netjes en goed begaanbaar blijven. Het is niet de bedoeling dat daar opstootjes van kermisvierders ontstaan. Moeders met kinderwagens moeten er gemakkelijk door kunnen. Naast de vrije doorloop dragen we zorg voor voldoende brandbluspunten en nooduitgangen en houden we toezicht op het bak & braad gebeuren.’

BOA’s en alcohol
Ter handhaving van de regels zet de gemeente BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in. Zij houden de openbare ruimte in de gaten. Hun zichtbare aanwezigheid helpt vernielingen, wildzwemmen en parkeerproblemen voorkomen. Bij de horecagelegenheden binnen zijn ook gecertificeerde BOA’s aanwezig. Zij controleren onder andere op alcoholgebruik beneden de 18 jaar. De groep jongeren tussen 16 en 18 jaar valt dit jaar voor het eerst buiten de boot. Met name de 17-jarigen, die al gewend waren aan het legaal nuttigen van alcohol, vormen een uitdaging.

Polsbandjes voor jongeren
‘Om te jeugdige alcoholgebruikers er in de chaos tussenuit te kunnen pikken, werken de cafés dit jaar met een bandjessysteem. Bij alle horeca worden polsbandjes uitgedeeld aan jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Deze kunnen zij de gehele kermis dragen. Het barpersoneel mag alleen drank verstrekken aan jongeren met een polsbandje. Ook zien BOA’s erop toe dat jongeren zonder bandje geen alcohol drinken. De regels zijn scherp, maar we hebben een gezamenlijk doel: kermis leuk houden voor iedereen. Volgend jaar is er weer een kermis. Als we overlast voorkomen worden de regels niet verder aangescherpt. Daar moeten we met zijn allen voor gaan.’

Fietsenstalling
Het is het jaar van nieuwe initiatieven. Zo heeft de gemeente Medemblik met de gezamenlijke horeca het plan ontwikkeld voor een bewaakte fietsenstalling. Aan de Nijverheidsweg, bij het bedrijf van Weel, wordt een ruimte ingericht voor 250 tot 300 fietsen. De gemeente heeft zich ingespannen om de stalling in te richten en de horeca regelt bewaking. Het parkeren is voor eigen risico, maar door de bewaking zal chaos, diefstal en vernielingen geminimaliseerd worden. Langs de kermisroute zal bewegwijzering worden geplaatst zodat de fietsenstalling eenvoudig te vinden is.
Klaas: ‘De fietsenstalling is een mooi voorbeeld van hoe we initiatieven kunnen ontplooien door de koppen bij elkaar te steken. Dit komt iedereen ten goede. We hopen dan ook dat iedereen die de kermis per fiets bezoekt gebruik zal maken van de stalling.

Klaas heeft drukke maanden achter de rug. Met kermis is hij vrij, dan drinkt ook hij zijn welverdiende biertjes. ‘Op de zaterdag voor kermis loop ik een vast rondje langs de horeca en de exploitanten. De BOA’s stellen zich voor en we spreken nog eens de gemaakte afspraken door. Daarna zit mijn taak erop en kan ik met een gerust hart genieten van een mooie én veilige kermis!’

Stal & stel je fiets veilig
De bewaakte stalling bevindt zich naast drankenhandel Weel aan de Nijverheidsweg. Zaterdag geopend van 22 tot 4 uur. Zondag t/m dinsdag van 17 tot 3 uur. Het stallen is gratis en je ontvangt een nummertje die correspondeert met een bandje om je fiets.

Reageren via facebook