14.7 C
Medemblik
22 mei 2020 23:47
Medemblik Actueel.

Is uw privacy bij de gemeente Medemblik wel goed geregeld?

Medemblik – Veel gemeenten hebben nog niets geregeld voor de bescherming van de privacygevoelige informatie die ze begin volgend jaar bij de zorgdecentralisatie in handen krijgen. Dat concludeert NRC Handelsblad vandaag uit een rondgang langs vijftig gemeenten. Tien van de vijftig gemeenten weten nog helemaal niet hoe zo om willen gaan met bijvoorbeeld het medisch dossier.

Privacygevaar
privacyGemeenten krijgen er vanaf volgend jaar taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk. Hierdoor krijgen ze ook meer privégegevens van burgers in handen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor het privacygevaar dat hiermee gepaard gaat.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) stelde hierop dat privacybescherming kon worden gezien als onderdeel van de lerende praktijk. Dat vindt het CBP onacceptabel omdat dit erop neer zou komen dat gemeenten aanvankelijk laks omgaan met persoonsgegevens en gaandeweg leren hoe ze die goed moeten beschermen.

Toch zijn veel gemeenten niet van plan dit al geregeld te hebben voor ze de gegevens in handen krijgen. Zo is in Breda nog niet duidelijk welke medewerkers inzage krijgen in medische en strafrechtelijke gegevens. “Daar zullen we in de loop van 2015 verder invulling aan geven”, schreef de gemeente aan de krant.

Geen enkele regels
Gemeenten moeten zorgen dat gevoelige informatie niet zomaar op vergaderingen of op interne systemen wordt gedeeld. In de praktijk heeft echter bijna geen enkele gemeente regels voor de eigen medewerkers opgesteld over wat kan en wat niet kan.

Voorzitter van het CBP Jacob Kohnstamm stelt in de krant dat gemeenten moeten zorgen dat geen blunders worden gemaakt. Hij schat in dat zonder speciaal protocol gaten zullen vallen.

Medemblik 

Hoe de gemeente Medemblik de privacygevoelige data gaat beschermen is nog onduidelijk, wij hebben de gemeente om antwoord gevraagd op deze vraag. We verwachten deze begin volgende week te ontvangen.

Reageren via facebook