14.4 C
Medemblik
22 oktober 2020 13:53
Medemblik Actueel.

Update – Beheerder zwembad Medemblik mag jongeren tot 18 jaar weigeren.

Medemblik – Het zwembad in Medemblik stond weer in de belangstelling van velen op facebook, jongeren tot 18 jaar zouden worden geweerd of mochten alleen onder begeleiding van 1 van de ouders mogen komen zwemmen. Dit zorgde voor veel woede onder de Medemblikkers. En deels terecht. 

In 2011 brachten wij een gelijk bericht naar buiten waar ook jongeren tot 18 jaar eigenlijk niet welkom meer waren of alleen onder begeleiding van 1 of beide ouders mochten komen zwemmen, de oorzaak was dat 2 jongeren zich behoorlijk hadden misdragen waarna de beheerder tot dit besluit kwam.  Tot op politiek niveau werd er toch geklaagd en overlegd mede door het feit dat de toenmalige gemeenteraad van de stad Medemblik jaren daarvoor akkoord was gegaan met een jaarlijkse subsidie die er voor zorgde dat de inwoners van Medemblik tegen een gereduceerd tarief konden zwemmen in het zwembad.  In 2011 vond de beheerder dat die subsidie alleen bedoeld was om de gaten in de begroting te dichten en niet om de inwoners van de stad Medemblik te laten zwemmen.

Dit jaar verliep de 15-jarige subsidie afspraak tussen de gemeente Medemblik en het zwembad waardoor ook de eisen die destijds aan de subsidie werden verbonden ook vervielen. Wel is er een nieuwe subsidie overeenkomst afgesloten maar deze is alleen voor het les gedeelte. Medemblik geeft nu subsidie om het de kinderen in Medemblik mogelijk te maken hun zwemdiploma’s te halen.

De beheerder staat nu dus geheel vrij in het opstellen van regels in het zwembad dus ook om jongeren tot 18 jaar te weigeren die niet onder begeleiding komen van een ouder.  Wij vroegen natuurlijk de verantwoordelijke wethouder Jozet Fit ook om een reactie. Zij vertelde ons dat: “Zwembad Zuiderzee is een semi-openbaar zwembad. Het staat op het terrein van een bungalowpark en ontvangt een beperkte subsidie van de gemeente. Naast recreatiezwemmen worden er ook zwemlessen gegeven. Zowel bezoekers van het bungalowpark als mensen die niet in het park logeren kunnen gebruik maken van het zwembad. Tijdens het recreatiezwemmen is geen badmeester aanwezig: Om risico’s zo veel mogelijk te beperken, worden geen jongeren onder de 18 jaar toegelaten zonder ouderlijk toezicht. De eigenaar van het zwembad is vrij om dit te bepalen. De overige zwembaden in de gemeente zijn openbaar: daar kunnen jongeren zonder begeleiding terecht. “

Nu viel ons het oog op 1 stukje uit het antwoord van de wethouder,  Tijdens het recreatiezwemmen is geen badmeester aanwezig , met andere woorden, ook de kinderen van het bungalowpark kunnen na de lesuren niet zwemmen zonder oudelijk toezicht omdat er geen badmeester aanwezig is.  Hier gaat de beheerder dan ook volkomen de mist in, in Nederland is het namelijk verplicht om bij elk zwembad minimaal 1 badmeester te hebben.

Update: Nieuwe reactie van de gemeente Medemblik

Zwembad Zuiderzee is een particulier zwembad, dat subsidie ontvangt van de gemeente. Omdat de overeenkomst van de oude gemeente Medemblik per 1 januari 2014 is vervallen, hebben partijen een nieuwe subsidieovereenkomst gesloten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het zwembad voldoen aan voorwaarden. Denk aan het aanbieden van zwemlessen voor kinderen, waarbij 90% van de kinderen van 7 jaar moet slagen voor het A-diploma. Op het toelatingsbeleid van het zwembad heeft de gemeente geen invloed: het is immers een particulier bad.

In een Nederlands zwembad moet ‘voldoende’ toezicht zijn, dat wil onder meer zeggen:

  • Gedurende openingstijden houdt ten minste één persoon voortdurend toezicht. Deze persoon moet elk bassin goed kunnen overzien.
  • Bij grote drukte, of wanneer een springplank in gebruik is, zijn veelal meerdere toezichthouders nodig.
  • Als er weinig zwemmers zijn, mag het toezicht met tussenpozen worden uitgeoefend. Het moet dan wel om geoefende zwemmers gaan.
  • Wanneer het zwembad gebruikt wordt door schoolzwemmers, verenigingen en andere groepen kunnen de ‘eigen’ badmeesters het toezicht overdragen aan bijvoorbeeld de gymnastiekonderwijzer of een van de verenigingsleden.
  • Als wordt gezwommen in bassins dieper dan 1,40 meter, moet ten minste een van de toezichthouders kunnen reddingszwemmen.
  • Een van de aanwezige personeelsleden moet een geldig EHBO-diploma bezitten en beschikken over voldoende hulpmiddelen (verbandtrommel, EHBO-ruimte, en dergelijke).
  • Dat het toezicht dat wordt uitgeoefend door de badmeesters / toezichthouders moet voldoen aan bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve vereisten, zie: Artikel 25, lid 1 (bron:wikipedia)

Reageren via facebook