Stichting Allure eist geld gemeenten voor leegstand klaslokalen, VVD vraagt om opheldering

Medemblik – Het College van Medemblik heeft sinds kort de verscherpte toezicht bij Stichting Allure teruggebracht naar normale toezicht.  Stichting Allure werd onder verscherpte toezicht gesteld na grote problemen tussen het bestuur en de leerkrachten maar ook door eigenzinnig  optreden van het bestuur en financieël wanbeleid. 

Grote financiële problemen

In 2011 kwam naar buiten dat de stichting Allure in zwaar weer verkeerde, de financiële problemen waren dusdanig dat er niets anders op zat om massaal leerkrachten te gaan ontslaan. Maar liefst 15% van het bestand moest vertrekken. Door deze maatregel kwam de functie van de toenmalige directeur Riekje Meijering onder druk te staan, zij zou ‘op hol ‘ zijn geslagen met het saneringsplan en met de botte bijl aan het slaan zijn. 

Bij de Stichting Allure kwam pas eind 2012 het besef naar boven dat zij ver boven hun stand hadden geleefd en daardoor in zwaar weer waren gekomen. Allure, met oa scholen in Medemblik, Koggenland en Opmeer, leed vanaf 2009 jaarlijks vele tonnen verlies met zelfs in 2011 een verlies van € 723.682. 

Klachtenregen

Medio 2012 werden de raadsleden van de gemeenteraden in Medemblik,Koggenland en Opmeer bestookt met klachten vanuit het personeel van Allure. De leerkrachten leefden een half jaar in onzekerheid of hun baan nu wel of niet op spel stond en waarvan naderhand bleek dat ontslag geheel niet nodig was geweest.

Leerlingen in actie tegen ontslag Juf Ester

In januari 2012 kregen de leerlingen van basisschool de Plaats in Abbekerk te horen dat Juf Ester zou worden ontslagen. Het ontslag  zou nodig zijn om de grote financiële problemen waarin Allure zich bevond op te lossen. De leerlingen pikten dit besluit niet en gingen massaal actie voeren om Juf Ester te behouden en met succes. Het ontslag werd teruggedraaid.

Teruggave klaslokalen

Na nu duidelijk is geworden blijkt dat Allure een groot aantal klaslokalen wil teruggeven aan de gemeenten, Medemblik 7 stuks, Opmeer 3 stuks en een onbekend aantal zou terug moeten gaan naar de gemeente Koggenland. De VVD fractie in de gemeenteraad van Medemblik is hier van geschrokken en wil nu van het college weten hoe dit wettelijk is geregeld.  Of de gemeente verplicht is om deze klaslokalen terug te nemen bij krimp van een school.  Maar ook wil zij weten of Allure veel kosten moet maken voor deze leegstaande klaslokalen die niet ingebruik zijn.

De VVD vind het ook zeer vreemd dat de Stichting Allure niet voor overleg met de drie gemeenten heeft gekozen maar voor de confrontatie waardoor er weer hoge kosten worden gemaakt aan advocaten en rechtzaken.  Allure is namelijk van mening dat de gemeenten moeten betalen voor de leegstaande lokalen en niet Allure. De VVD wil nu weten waarom er niet voor de dialoog is gekozen maar voor de confrontatie.