Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

Medemblik wil meedelen in subsidiepot van 5.7 miljoen euro voor restauratie rijksmonumenten

Medemblik – In 2014 is ruim 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling vastgesteld waarmee het beschikbare budget verdeeld kan worden.

De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn. De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2014” is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

Grote behoefte

De provincie stelt sinds 2010 subsidies beschikbaar voor rijksmonumenten zonder woonfunctie. Er is een grote behoefte aan subsidie voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele aanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De regeling stimuleert eigenaren van monumenten om het object in stand te houden en geeft een impuls aan de regionale economie, met name de bouwsector. De meeste subsidie wordt tot nu toe besteed aan reguliere restauraties, waarbij de bestaande publieksfunctie behouden blijft of wordt verruimd.

Medemblik wil meedelen

Ook de gemeente Medemblik ziet genoeg  opties om mee te kunnen delen in deze subsidiepot. De woordvoerder van de gemeente Medemblik laat ons weten dat in augustus er een verzoek richting de provincie gaat om mee te kunnen delen om zo diverse projecten in Medemblik te kunnen bekostigen.

Reageren via facebook