Medemblik Actueel.

Algemeen Musea

Kasteel Radboud in gesprek met nieuwe wethouders

De Stichting Kasteel Radboud heeft op vrijdag 27 juni een goed en scherp gesprek gehad met de nieuwe wethouders van Medemblik: Harry Nederpelt (CDA, Toerisme) en Joset Fit (GemeenteBelangen, Kunst en Cultuur). Na een korte rondleiding zijn de problemen van dit moment en de kansen voor de toekomst besproken. Ook heeft de Stichting nogmaals gewezen op de verwachtingen die zij op dit moment heeft van de gemeente. Naast de al geboden concrete hulp óók leiderschap. Vervolgens is er een tussenstand opgemaakt van het werk van de Doetank, zowel het aandeel van de Gemeente Medemblik als van de Stichting Kasteel Radboud. Afgesproken is dat de Doetank eind oktober 2014 een concrete uitwerking heeft van de Kasteelvisie, in de vorm van een investerings- en exploitatieplan.

kasteel visie
Sneak Preview Kasteel Radboud

Gemeente Medemblik stuurt aanvullende brief naar Rijk
Zoals gemeld in de Nieuwsbrief van juni heeft de gemeenteraad van Medemblik op 5 juni een motie aangenomen met de volgende strekking: “De gemeente moet zo snel als mogelijk alsnog met alle binnen haar mogelijkheden beschikbare middelen zowel bij het Rijk als NMo zeer nadrukkelijk aangeven dat de publieke toegankelijkheid (in de zin dat er aldaar een toeristische attractie geëxploiteerd kan worden) noodzakelijk is voor het welslagen van de Kasteelvisie.” Direct na deze motie heeft de Gemeente Medemblik contact gezocht met de Stichting Kasteel Radboud om een brief op te stellen met aanvullende voorwaarden voor de overdracht van Kasteel Radboud. Uiteindelijk is er op 3 juli een brief verstuurd naar het Rijk, met een afschrift naar de NMo. De aanvullende voorwaarde is als volgt geformuleerd: “De Gemeente Medemblik wil Kasteel Radboud in stand houden als historisch monument en het publiektoegankelijk houden voor culturele en toeristische doeleinden. Deze intentie dient als voorwaarde aan onze toestemming (tot overdracht) te worden verbonden. De door ons
gegeven toestemming is daarom voorwaardelijk.” Aan deze aanvullende voorwaarde is tevens een kettingbeding en boetebepaling verbonden.

Succesvolle evenementen Kasteel Radboud
Kasteel Radboud is bewust aan het investeren in grotere evenementen, die met name in het voorjaar plaatsvinden. Dat levert heel wat op: Bezoekers, media aandacht en sympathie!

  • 31 mei en 1 juni: Steampunk Festival, ruim 600 betalende bezoekers (hoog tarief)
  • 8 en 9 juni: Verbond van Christophorus, ruim 1.300 betalende bezoekers (normaal tarief)
  • 21 en 22 juni: Brocante Fair, ruim 2.300 betalende bezoekers (laag tarief)
  • Op het YouTube kanaal van het kasteel staat een impressie van deze en andere evenementen.

Sneak Preview Kasteel Radboud van de toekomst…

De Stichting Kasteel Radboud is voor het concretiseren van de Kasteelvisie in gesprek met een Westfries architectenbureau dat haar sporen heeft verdiend in de restauratie en herbestemming van monumentale panden. Als resultaat van een aantal voorgesprekken is er een eerste schets van waar de Kasteelvisie in zou kunnen uitmonden. Wat ons betreft prikkelend en veelbelovend. Maar ook nog in een pril stadium. Kortom, wordt vervolgd!

 

Reageren via facebook