Medemblik Actueel.

Algemeen Politiek

Regeltjes regeltjes en nog eens regeltjes. VVD Medemblik wil dit stoppen

Medemblik – De VVD maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk bij evenementen, die ervoor zorgen dat vrijwilligers afhaken en de organisatiekosten stijgen.

De Vrienden van de Weid besloten hun Nieuwjaarsduik af te blazen. Van de organisatie van de wandeltocht van Andijk naar Nibbixwoud vanuit Zorgboerderij De Tulp (voor het goede doel) werd de noodklok geluid over de toenemende regels die de overheid stelt. Zo moesten er EHBO-ers uit Hoogkarspel ingezet worden.

Vorige week lazen wij op Medemblik Actueel dat de schuitentocht en het traditionele concert op de Groote Vliet niet door kunnen gaan omdat er geen twee reddingsbrigades aanwezig kunnen zijn. Medemblik heeft vrijwillige initiatieven hoog in het vaandel staan.

Evenementen zijn belangrijk voor het toerisme in onze mooie gemeente. Deze evenementen kunnen niet zonder vrijwilligers. De VVD wil uiteraard dat evenementen veilig verlopen maar de nieuwe regels lijken niet meer in verhouding te staan tot het risico dat zij beperken. Wij vragen ons af of de balans niet doorslaat naar regelzucht. Bij geen van de genoemde activiteiten is er immers een aanwijsbare aanleiding voor de toegenomen regels.

Daarom heeft Andrea van Langen namens de VVD-fractie schriftelijke vragen hierover gesteld aan de burgemeester en wethouders. Wij zijn van mening dat regels en procedures steeds meer evenementen in de weg zitten en dit komt de uitstraling van de gemeente niet ten goede.

Vragen:

  1. In hoeverre heeft de gemeente de eisen ten aanzien van de genoemde evenementen aangepast?
  2. In hoeverre zijn de algemene eisen voor dergelijke evenementen aangepast?
  3. Worden dergelijke regels van buitenaf aangereikt?
  4. Welke motivatie ligt ten grondslag aan de toegenomen regels?
  5. Waarom voldeden de regels in voorgaande jaren dan niet?
  6. Hoe rijmt het College de toegenomen regeldruk met de ambities ten aanzien van recreatie en toerisme en het ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers?
  7. Wat gaat het College hieraan doen? In hoeverre bent u bereid een realistischer beleid te voeren?

Andrea van Langen, VVD

Reageren via facebook