12.2 C
Medemblik
25 februari 2021 14:02
Medemblik Actueel.

Nieuwe wet kindregelingen, wat verandert er voor u.

Medemblik – Het kabinet gaat een aantal kindregelingen afschaffen. Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Nu zijn er nog 10. Dit is geregeld in de wet hervorming kindregelingen. Deze wet maakt de regelingen eenvoudiger en zorgt ervoor dat werken meer loont.  

Waarom deze hervorming?

De doelstelling van deze hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is. Samengevat zou gezegd kunnen worden dat het kabinet het aantrekkelijker wil maken om vanuit de bijstand te gaan werken. Door deze wet wijzigen de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten.

Wijziging norm alleenstaande ouders

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen alleenstaande ouders en alleenstaanden met een WWB-uitkering dezelfde norm. Dit houdt in dat alleenstaande ouders vanaf deze datum een lagere uitkering ontvangen.

Meer kindgebonden budget maar minder inkomen

Om de verlaging van de uitkering (gedeeltelijk) te compenseren, ontvangen alleenstaande ouders via de Belastingdienst boven op het kindgebonden budget nog een extra toeslag: de alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget (de alo-kop). Als daar recht op bestaat, ontvangt de alleenstaande ouder dus een hoger kindgebonden budget.

Maar: er gaat meer van de uitkering af dan dat het kindgebonden budget omhoog gaat. In totaal heeft de alleenstaande ouder dus in januari 2015 een lager inkomen dan nu.

Overgangsrecht alleenstaande ouders zonder recht extra toeslag

Voor een bepaalde groep alleenstaande ouders gaat de uitkering pas op 1 januari 2016 omlaag. Het gaat om alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering die geen recht hebben op de alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget (alo-kop). Helaas kunnen wij op dit moment nog niet aangeven voor wie dit geldt. De Belastingdienst zal de Gemeente Medmblik in het najaar gegevens verstrekken welke alleenstaande ouders geen recht hebben op de alleenstaande ouderkop. Op basis van die informatie zullen wij de alleenstaande ouders in december berichten wat de gevolgen van deze landelijke maatregelen zijn op hun uitkering.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over de nieuwe regels vindt u op de website van de overheid. In dit document (Pdf, 286 kB) vindt u alvast antwoord op veelgestelde vragen

Reageren via facebook