Medemblik Actueel.

Algemeen

CDA kritisch over kritisch rapport STPM en gemeente Medemblik

Medemblik – Afgelopen maandag brachten wij het bericht na buiten dat in een nog geheim rapport de STPM en de gemeente Medemblik niet ongeschonden uit de conclussie kwamen.  Teveel voor eigen parochie preken en te weinig samenwerken om Medemblik toeristisch te promoten. 

Wij vroegen natuurlijk de politiek om een reactie waaronder de grootste partij in de gemeenteraad en tevens coalitiepartner naar hun reactie.  Ed Meester, fractievoorzitter van het CDA, laat weten dat het CDA zich afvraagt hoeverre het rapport representatief is.

Ed Meester zegt o.a: “Er zijn veel meer Medemblikker ondernemers geïnterviewd dan in Enkhuizen en Hoorn, dus de vraag rijst of dat een betrouwbaar beeld schetst. Volgens de onderzoekster zijn er veel overeenkomsten tussen de steden. Naar het idee van het CDA is dat een kracht en is dát juist waar we als regio op in moeten gaan zetten. Landelijk zien we dat meer regio’s zich promoten zoals bijvoorbeeld “er gaat niets boven Groningen,” dus waarom willen de West-Friese steden autonoom zijn op toeristisch vlak? Veel beter en efficiënter zou het naar onze mening zijn om een regionale visie op te stellen. Samenwerken draagt bij aan een herkenbaar imago van de regio en steden. Schaalvergroting en het delen van kennis en kosten kan een impuls geven aan de aantrekkingskracht van onze regio. 

Dat de STPM een veeg uit de pan krijgt en de gemeente Medemblik geen “schone handen” zou hebben, gaat het CDA veel te ver. Suggereren dat eigen belang boven algemeen belang gaat, is zeer subjectief en draagt niet bij aan de zorgvuldigheid van het rapport. Binnen de STPM en de gemeente is genoeg expertise aanwezig. Het is goed denkbaar dat ideeën en visies soms kunnen botsen en daarom is het naar onze mening wenselijk om het breder, in Westfries verband, of misschien wel Kop van Noordhollandbreed, te trekken.

Wij vroegen ook de andere partijen om een reactie. Ria Manshanden , fractievoorzitter GroenLinks, verbaast het niets dat de resultaten vooral kritisch zijn. ” Dit zijn resultaten, die je eigenlijk al weet. De onderzoekster heeft nu echter de zwakke punten m.b.t. toeristische ontwikkelingen in Medemblik en omstreken zichtbaar gemaakt. Al in juli 2011 heeft GroenLinks ( toen nog samen met PWF ) een motie gemaakt n.a.v. het Masterplan Toerisme ( Zie bijlage),met de volgende strekking : Als het om toeristische ontwikkelingen gaat, kijk dan niet alleen naar de havens met hun zeiltoeristen, maar kijk ook naar de potenties van het achterland, met zijn fiets, vaar en wandelroutes en open landschap. Die motie is unaniem aangenomen. Er is daarna ook veel aandacht gekomen voor bijvoorbeeld de vaarroutes in het achterland. Helaas heeft de praktijk in de jaren daarna uitgewezen, dat als het om geld gaat, toch weer prioriteit aan de zeiltoerist gegeven wordt. Niettemin vind ik dat de Medemblikker ondernemers niet in die feiten moeten blijven hangen. Uiteindelijk gaat het, net zoals bij voetbal, om een gezamenlijke belang, in dit geval om “Het toerisme in Medemblik”.De gemeente Medemblik heeft een ondernemers loket,ga daar eens heen of nodig de wethouder uit om over de problemen en kansen en dit rapport te praten.Ook de tweede aanbeveling, samenwerking tussen toeristische platforms lijkt me van belang.Om van elkaar te leren, niet om een eenheidsworst te worden.”  weet zij ons te vertellen.

In juli 2011 heeft GroenLinks al een motie (wordbestand) ingediend over dit onderwerp.

Ook de BAMM is niet geschrokken van dit rapport, ” wij hadden dit al zien aankomen,” vertelt fractievoorzitter Piet Groot ons.  De BAMM stelt zelfs duidelijk dat de band Andijk – Medemblik minder is dan de band Andijk – Enkhuizen. Ook dat er na de fusie vanuit Wognum  geen zaken zijn geïnitieerd om een saamhorigheid te verbeteren, integendeel zelfs.  Het zit de BAMM vooral dwars dat vooral Enkhuizen meer en meer ruimte geeft aan publiekstrekkers, in tegenstelling tot Medemblik dat meer en meer evenementen ziet verdwijnen door zeer strakke handhaving van de regeltjes.  Verder concludeerd de BAMM “dat bv. ondernemers die een zakelijk gezond vakantiepark op willen zetten in Opperdoes  of bv. de ontwikkeling van het z.g. Emmapark Theehuis zeer moeizaam verloopt en leidt tot allerlei discussies met, en bezwaren van omwonenden. Zo gauw er wederom een ondernemer komt met een plan, bv. een alternatief op sprookjeswonderland, dan zal er weer een actiegroep komen, en bezwaren etc, Op die wijze wordt gezond, en ook dynamisch ondernemen zo ongeveer onmogelijk gemaakt.”

De fractie van de PvdA reageerde zeer verbaast op onze vragen, “Wij kennen de exacte inhoud niet van het rapport, wat ook niet kan daar het pas vandaag openbaar wordt gemaakt, maar is wel teleurgesteld in de uitkomst van het rapport.  De PvdA wil dan ook zo snel mogelijk dat de interne problemen worden opgelost en de communicatie naar buiten via INMedemblik ook beter gaat verlopen. De PvdA wil graag helpen om dit in goede banen te leiden.

Wij vroegen ook het bestuur van de S.T.E.M om een reactie. Deze vonden het vreemd dat zij niet gehoord zijn in het onderzoek naar de STPM en de gemeente Medemblik. Vooral omdat de S.T.E.M als organisator van diverse evenementen van belang is in dit soort onderzoeken. Wel vinden zij dat de coördinatie bij de STPM moet liggen met een duidelijke verbinding tussen alles wat er gebeurt in de gemeente Medemblik.

 

 

Reageren via facebook