Medemblik Actueel.

Algemeen Politiek

ISV-Subsidie provincie verkapte subsidie DAN-Nibbixwoud?

Medemblik – Zoals wij afgelopen week al berichten, de provincie heeft een leuk bedrag gereserveerd om topsport in Noord-Holland te promoten en te ondersteunen. Afgelopen donderdag bleek tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, mits Medemblik meedeelt in deze pot, een (groot) deel nog wel eens richting het miljoenen verslindende project DAN-Nibbixwoud kan verdwijnen. 

Dat de DAN-Nibbixwoud er gaat komen is een feit maar ook dat er jaarlijks vele tienduizenden euro’s te kort is, is een voldongen feit.  De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Medemblik is nu bang dat juist de subsidie die de provincie beschikbaar stelt gaat worden gebruikt om dit gat te dichten.  Dirk Kuipers van de PvdA liet duidelijk blijken dat de PvdA niet tegen de komst van de DAN-Nibbixwoud is maar hij wil niet dat dit project in de huidige vorm koste wat koste wordt doorgevoerd, waardoor dit mogelijk ten koste gaat van huidige (sport)voorzieningen of dorpshuizen.

Om een goede en verantwoorde verantwoording te krijgen over het structurele jaarlijkse tekort vroeg de fractie van de PvdA aan het college antwoord op de vraag of het gebruik van de ISV-subsidie als verkapte subsidie aan de DAN wordt gegeven.

De stelling was: ” De ISV- subsidie is gekoppeld aan het gebouw. Door de subsidie zijn de kapitaallasten voor de realisatie van het gebouw lager. Deze lagere kapitaallast dient ten goede te komen aan de algemene middelen en mag niet gebruikt worden voor het terugbrengen van het tekort. In feite verstrek je dan een extra subsidie en dat is niet in de geest van de motie van 7 november 2013″.

Op deze vraag was wethouder Joset Fit het spoor bijster, stond met de mond vol tanden en zocht zichtbaar hulpeloos ondersteuning van de overige  (eveneens niet-wetende) wethouders en wisten ook de voorstanders van de DAN (coalitie en VVD) geen zinnig en sluitend antwoord te geven. Misschien dat het zomerreces betrokkenen de tijd geeft om inhoudelijk het huiswerk maar eens goed over te doen. Voor de fractie van de PvdA is het onverteerbaar, dat een meerderheid van de raad geen verantwoording wil hebben over de mogelijke jaarlijkse tekorten bij de DAN, welke zeker ook gevolgen zal hebben voor overige voorzieningen in de gemeente Medemblik en het (verkapte) gebruik van de ISV-subsidie.

De PvdA zal de komende jaren dan ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve gevolgen van deze beslissing en zal de voorstanders van de DAN, in de huidige groteske vorm,  verantwoordelijk houden voor de mogelijke negatieve financiële gevolgen.

Reageren via facebook