8.6 C
Medemblik
19 januari 2021 19:48
Medemblik Actueel.

Glastuinbouw Medemblik vanaf 2020 klimaatneutraal

Medemblik – Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal en bestaande kassen produceren op een economisch rendabele manier met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011. Dat is de ambitie van de nieuwe Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 die op 3 juli 2014 is ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, voorzitter Maat van LTO Nederland en voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening.

Aardwarmte

De focus in de nieuwe meerjarenafspraak ligt op versnelling van energiebesparing, versnelde toepassing van aardwarmte, energiewinst in de regio en innovatiedoorbraken.

Voor versnelling van energiebesparing is het Versnellingsplan voor het nieuwe telen ‘Glastuinbouw Koploper Energiebesparing’ ontwikkeld. Het gaat hierbij om snelle invoering in de praktijk van nieuwe energiebesparingsconcepten door kennisuitwisseling.

Voor het benutten van de mogelijkheden van aardwarmte wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en professionalisering in de keten. Ook wordt de garantieregeling voor risico’s op misboringen uitgebreid waardoor 87 miljoen extra aan garanties voor aardwarmteprojecten kan worden verstrekt. Doel is dat in 2020 5% van het energieverbruik met aardwarmte wordt ingevuld.

‘Energiewinst in de regio’ is een programma dat is gericht op samenwerking tussen bedrijven binnen en buiten de sector, met regionale overheden en met energiebedrijven op het gebied van onder andere bio-energie, CO2 infrastructuur en restwarmte. Innovatiedoorbraken worden bevorderd door onderzoek met als doel planten te kunnen produceren met minimale energiebehoefte.

Reageren via facebook