12.8 C
Medemblik
29 mei 2020 02:04
Medemblik Actueel.

Vermilion Oil & Gas gaat nogmaals naar gas zoeken in Lambertschaag

Lambertschaag – Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft op een perceel aan de Parallelweg, evenwijdig aan de A7, ter hoogte van Lambertschaag, in maart/april van dit jaar een proefboring naar aardgas uitgevoerd. Op deze pagina vind u meer informatie over de afronding van de proefborig op het perceel aan de Parallelweg in Lambertschaag.

Bij het uitvoeren van de proefboring werd verwacht dat er zich een gashoudend reservoir zou bevinden op circa 2000 meter diepte, in dit reservoir is geen aardgas aangetoond. Tijdens de proefboring waren er sterke aanwijzingen die duiden op een aardgashoudend gesteente op geringere diepte.

Naar aanleiding van deze aanwijzingen zijn de beschikbare modelgegevens van de ondergrond opnieuw beoordeeld om een schatting te kunnen maken van de omvang en eventuele winbaarheid van dit aardgas. Deze interne studies zijn nu afgerond en er is vastgesteld dat er in de geboorde put nog aanvullende activiteiten moeten plaatsvinden om een eindevaluatie te kunnen maken van de proefboring. Er wordt rekening mee gehouden dat de omvang van het te winnen gas op deze diepte economisch interessant kan zijn.

Uit te voeren werkzaamheden

In de eerste helft van juli worden in de put een aantal aanvullende metingen verricht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele kraan verdeeld over tweemaal ongeveer 2 dagen. Als deze metingen een bemoedigend resultaat opleveren, worden eind juli meer uitgebreide werkzaamheden worden verricht. De voorgenomen werkzaamheden omvatten:

  • het afwerken van de reeds geboorde put op de locatie;
  • het testen van de productiviteit van het aardgasvoorkomen;
  • het schoonproduceren van de put.

Het afwerken van de put wordt uitgevoerd met een z.g. ‘workover’ unit die er uitziet als een kleine boorinstallatie. Deze installatie blijft circa 7 dagen op locatie. Nadat de ‘workover’ unit is afgevoerd wordt een testinstallatie aangevoerd naar de locatie. Het testen van de put vindt plaats door het affakkelen van aardgas en duurt naar verwachting enkele dagen. Het affakkelen wordt zoveel mogelijk beperkt tot daglichtperioden.

Na het verwerken van deze testresultaten kan zekerheid worden gegeven over de toekomst van de geboorde put bij Lambertschaag. Vermilion zal op dat moment met de gemeente Medemblik contact opnemen over de stand van zaken met betrekking tot noodzakelijke vergunningen en toestemmingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Fokke Jansma van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV, telefoonnummer 0517 49 33 33.

Reageren via facebook