Medemblik Actueel.

Gezamenlijke veiligheidsambitie in West-friesland. Één gezamelijke veiligheidsambitie voor de regio

West-Friesland – Samen liet de Westfriese Driehoek (gemeenten, politie en OM) een veiligheidsscan van Westfriesland maken. Op basis daarvan stelde zij de veiligheidsprioriteiten voor de regio vast. Het ultieme doel: een veiliger Westfriesland door samen over de gemeentegrenzen naar veiligheidsproblemen te kijken.

De komst van de Nationale Politie was aanleiding om te komen tot één gezamenlijke driehoek in Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Stede Broec). Samen lieten zij een zogenaamde Regioscan Veiligheid uitvoeren. Dr. Edward van der Torre, lector Gebiedsgebonden Politie bij de Politieacademie en onderzoeker bij Lokale Zaken voerde het onderzoek uit.

Veiligheidsscan
De veiligheidsscan heeft twee onderdelen: een analyse van de beschikbare statistieken van verschillende veiligheidsonderwerpen en een meer criminologische, kwalitatieve analyse op basis van interviews met wijkagenten, ambtenaren veiligheid, jongerenwerkers en andere mensen in het veld. Het doel is om naast cijfers vooral ook de zachte signalen te verzamelen om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de (ontwikkelende) veiligheidsproblematiek.

Focus
Voor 2014 stelde de Westfriese Driehoek doelen vast voor vijf veiligheidsthema’s. De focus ligt daarbij op woninginbraken, huiselijk geweld (high impact crimes), arbeidsuitbuiting, georganiseerde hennepteelt (ondermijning) en risicoburgers. Op deze vijf thema’s willen gemeenten, politie en OM nadrukkelijk gezamenlijk inzetten en meetbaar vooruitgang boeken. Zodra ook alle lokale veiligheidsplannen en het beleidsplan van de politie zijn vastgesteld, volgt een veiligheidsambitie voor de komende jaren tot 2018.

Resultaten boeken
Burgemeester Rob van der Riet (Drechterland) is enthousiast over de samenwerking tussen politie, justitie en de gemeenten in Westfriesland. “Criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen. Deze samenwerking is dus goed en logisch. Daarbij is het heel belangrijk dat we op basis van gedegen onderzoek duidelijke keuzes hebben kunnen maken. Zo kun je samen gericht te werk en resultaten boeken.”

Reageren via facebook