Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

College Medemblik ziet geen bezwaar in familiegraf familie Pool Wognum

Wognum – De familie Pool uit Wognum hebben al jaren een droom. Zij willen heel graag een familiegraf op eigen terrein aan de Kleine Zomerdijk 15 in Wognum. Ruim 1.5 jaar geleden kwam het verzoek van de familie Pool binnen bij de gemeente Medemblik op dit te kunnen realiseren. 

Vijf graven

Het college wil nu van de gemeenteraad toestemming om op deze locatie voor maximaal 5 graven te kunnen realiseren, de Kleine Zomerdijk 15 moet hiervoor als bijzondere begraafplaats worden aangemerkt.  Het college is van mening dat onder bepaalde stringente voorwaarden begraven in eigen grond kan worden toegestaan. Hiervoor is een beleidsregel opgesteld. De inspectierichtlijn Wlb noemt drie aspecten die van invloed zijn op de in acht te nemen minimale afstand tussen een begraafplaats en de omgeving. Deze wettelijke randvoorwaarden zijn nader uitgewerkt in de beleidsregel.

De aanleg van een bijzondere begraafplaats voor enkele graven moet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan of daarmee in overeenstemming (kunnen) worden gebracht. Dit is mogelijk als de ruimtelijke relevantie nihil is. Volgens de jurisprudentie is het toegestaan voor maximaal zeven graven het bestemmingsplan eerst bij een reguliere herziening in overeenstemming te brengen met een aanwijzingsbesluit in het kader van de Wet op de Lijkbezorging.

 

Reageren via facebook