Medemblik Actueel.

Algemeen Bedrijven

Update – PVV stelt kamervragen over stap Rusch kranen om personeel te bekeren

Medemblik – De werknemers van de Nederlandse kranenbouwer Rusch moesten zich voor een klus in Mekka bekeren tot de islam. Alleen moslims mogen in de buurt van de Kaäba, het kubusvormige heilige zwarte gebouw in Mekka, werken.

Een bouwbedrijf van Saoedi-Arabië kreeg de opdracht om een galerij rond de Kaäba in Mekka te slopen. Het enige wat het bedrijf had was echter een sloopkogel, wat niet zo veilig is vanwege de vele gelovige die enkele meters verder om de Kaäba lopen.

Moslim met Nederlandse nuchterheid

Daarom riep het bedrijf de hulp in van de Nederlandse kranenbouwer Rusch, die ervaring heeft met het slopen op bijna onmogelijke plaatsen. De sloopmachines die Rusch leveren moeten echter door gekwalificeerde mensen bediend worden. Het bouwbedrijf uit Saoedi-Arabië kon zo snel geen gekwalificeerde moslims vinden, daarom vroeg het bedrijf of de Nederlandse monteurs zich wilde bekeren tot de islam om de machines bij Mekka te kunnen bedienen.Twaalf Hollandse jongens boden zichzelf aan tegen een vergoeding van ruim 10.000 euro per maand. Na het behalen van een certificaat werden ze omgedoopt tot moslim. Het grote voordeel voor de mannen, ze mogen vijf keer per dag het werk neerleggen tijdens het gebed. Toch blijven de Hollanders er nuchter over. “Eentje is daar zelfs op zijn klompen heen gegaan”, zegt Ruud Schreijer, eigenaar van Rusch.

PVV: Pro-forma bekering voor Mekkaanse klus onacceptabel

Vragen van de leden De Graaf, De Roon en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW, BuZa en EZ:

  1. Bent u bekend met de berichten ‘Werknemers pro forma tot de islam bekeerd'(*) en ‘werknemers bekeerd voor klus'(**)?
  2. Bent u bekend met het feit dat bekering tot de islam volgens de regels van de islam nooit tijdelijk van aard is en hoe beoordeelt u de sanctie (doodstraf) die vanuit de islam wordt opgelegd aan afvalligen?
  3. Hoe beoordeelt u de islamitische apartheid die door Saoedi-Arabië wordt gehanteerd, waardoor niet-moslims niet naar Mekka mogen reizen en daar niet mogen werken?
  4. Bent u bekend met het feit dat de werknemers die zich ‘pro forma’ tot de islam hebben bekeerd gevaar kunnen lopen als zij openlijk afstand doen van de islam en hoe gaat u deze mensen beschermen als zij daadwerkelijk gevaar lopen?
  5. Hoe beoordeelt u de houding van de directeur van het betrokken bedrijf, die zichzelf niet wil bekeren voor deze klus, maar zijn werknemers wel uitlevert aan de sharia en daardoor meewerkt aan de mondiale verspreiding van de islam?
  6. Kunt u deze onacceptabele gang van zaken ook met de Saoedische autoriteiten bespreken als u na de ramadan op dhimmi-reis gaat naar Saoedi-Arabie?
  7. (*) FD 25-06-2014, pagina 1, 2 en 3

Reageren via facebook