Medemblik scoort zeer slecht op ranglijst beste gemeenten van Nederland

Medemblik – Weekblad Elsevier en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 402 gemeenten op 101 punten. De scores zijn gebundeld tot 20 onderwerpen binnen 7 thema’s: 1. Basisvoorzieningen, 2. Plusvoorzieningen, 3. Economie en werk, 4. Groen en blauw, 5. Rust en ruimte, 6. Harmonieus leefklimaat, 7. Bereikbaarheid. In dit overzicht staan alle scores onder elkaar. Daarnaast is informatie gegeven over de financiële gezondheid van de gemeente.  Van de 403 gemeenten staat Medemblik vrijwel onderaan op plaats 377. 

Basisvoorzieningen

JEUGDPAKKET: Het jeugdpakket omvat in de eerste plaats voorzieningen voor kinderen (0-11 jaar). Het gaat om de gemiddelde afstand van inwoners tot een basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Deze objectieve gegevens zijn aangevuld met oordelen van inwoners over de kwaliteit van deze voorzieningen en over speelgelegenheid in de buurt. Hier scoort Medemblik een 2 uit 5. 

DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN: Uitganspunt voor dit onderdeel is de nabijheid en verscheidenheid van het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen. Ook is het oordeel van inwoners over de kwaliteit van de winkels meegewogen. Hier scoort Medemblik een 1 uit 5. 

ZORGPAKKET: Hoe scoort de gemeente op zorgvoorzieningen ten opzichte van andere gemeenten? Gekeken is naar de nabijheid tot de dichtstbijzijnde huisarts, huisartsenpost, apotheek en fysiotherapeut. Daarnaast is het aantal tandartsen per duizend inwoners meegeteld. Hier scoort Medemblik wederom een 1 uit 5

SPORT EN FITNESS: De nabijheid en verscheidenheid van sportterreinen, fitnesscentra en de gemiddelde afstand van inwoners tot het dichtsbijzijnde zwembad. Hier scoort Medemblik een 1 uit 5

Plusvoorzieningen

HISTORISCH DECOR: Indicator voor historisch decor is de nabijheid van rijksmonumenten.Hier scoort Medemblik een 4 uit 5

CULTUUR: De nabijheid en verscheidenheid van musea, bioscopen, theaters en publieke gelegenheden voor podiumkunsten. En hoe uitgebreid is het culturele aanbod? Hier scoort Medemblik een 2 uit 5

HORECA EN LUXE WINKELS: De nabijheid en verscheidenheid van cafés en restaurants en de aanwezigheid van luxe winkels. Hier scoort Medemblik een 3 uit 5

ZORG EN ONDERWIJS (HOOGWAARDIG): Bepaald is de reistijd tot het dichtsbijzijnde ziekenhuis. Een academisch of groot ziekenhuis telt zwaarder mee. De aanwezigheid van hoogwaardig onderwijs is afgemeten aan de nabijheid van hogescholen en universiteiten. Hier scoort Medemblik een 1 uit 5

Economie en werk

WERKGELEGENHEID: Wat is de kans op werk voor de inwoners van de gemeente? Berekend is het aantal arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden per inwoner van 15 tot 65 jaar binnen de regio – dus niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen. Hier scoort Medemblik een 1 uit 1. 

ECONOMIE: Resultaten uit het onderzoek Toplocaties 2014 van weekblad Elsevier en Bureau Louter geven aan of sprake is van een economisch sterke regio. Daartoe zijn alle gemeenten beoordeeld aan de hand van ruim veertig economische indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en krimp van de lokale economie. Hier scoort Medemblik 1 uit 5

Groen en blauwe kwaliteit

RECREATIEGEBIEDEN: Nabijheid en verscheidenheid van terreinen voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Hier scoort Medemblik een 4 uit 5. 

WATER: Per woonhuis is de gemiddelde afstand tot het strand (Noordzeekust) berekend. Daarnaast is een maat opgesteld voor de nabijheid van binnenwater. Daarin zijn meegewogen (al dan niet recreatieve) plassen en meren, rivieren, randmeren, grote meren (zoals IJsselmeer, Veerse Meer, Veluwemeer, Zeeuwse wateren) en overig binnenwater. Hier scoort Medemblik een 2 uit 5. 

GROEN EN NATUUR: Ten eerste is de gemiddelde nabijheid voor inwoners van bos en (natte en droge) natuur berekend. Ook is bepaald of sprake is van een heuvelachtige omgeving. Aan de hand van nabijheid van parken en plantsoenen (groenvoorzieningen) wordt recht gedaan aan ‘stedelijk groen’. Hier scoort Medemblik een 1 uit 5

Rust en ruimte

Rust en ruimte is op verschillende ruimtelijke schaalniveaus vastgesteld. De bevolkingsdichtheid op buurt-, gemeente- en regionaal niveau vormt een eerste indicator die in de berekening is meegewogen. Een lage dichtheid is gunstig. Daarnaast is de woonruimte meegewogen aan de hand van het percentage huizen met minstens zes kamers, het gemiddelde perceeloppvervlak van huizen en het gemiddelde woonoppervlak van huizen en appartementen. Ook het ontbreken van files telt mee in de score voor rust en ruimte. Naast deze objectieve indicatoren is meegewogen hoe inwoners de parkeergelegenheid in hun buurt beoordelen. Betere parkeermogelijkheden krijgen een positief oordeel. Met deze indicatoren is een totaaloordeel berekend. Hier scoort Medemblik een 4 uit 5

Harmonieus leefklimaat

SAAMHORIGHEID BEVOLKING: Inwoners beoordelen de saamhorigheid in hun woonomgeving. Gevraagd is of zij al dan niet prettig contact hebben met hun buren, of ze de buurt gezellig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast telt het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet. Hier scoort Medemblik een 5 uit 5

WEINIG OVERLAST: In de berekening van de score is het aantal geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven meegewogen. Deze gegevens zijn aangevuld met de mate waarin inwoners overlast ervaren van bekladding, vernieling, rommel, hondepoep, geluid, stank, buren en jongeren. Hier scoort Medemblik 3 uit 5

WEINIG MISDAAD: Ook deze score is gebaseerd op objectieve en subjectieve gegevens. Het aantal aangiften van vernielingen, vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per duizend inwoners is aangevuld met de mate waarin inwoners bang zijn om te worden beroofd of lastiggevallen. Hier scoort Medemblik een 3 uit 5

VERKEERSVEILIGHEID: Hoe beoordelen inwoners verkeershinder en verkeersveiligheid in hun leefomgeving?  Hier scoort Medemblik een 1 uit 5

SAMENSTELLING BEVOLKING: De samenstelling van de bevolking wordt bepaald door het aantal huishoudens met een hoog inkomen, het gemiddelde inkomen en het percentage uitkeringsontvangers ten opzichte van dat in de regio, plus de oordelen van inwoners over de bevolkingssamenstelling.  Hier scoort Medemblik een 3 uit 5

Voor de overige uitslagen verwijzen wij u door naar de website van de Elsevier

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.