19.8 C
Medemblik
21 mei 2020 11:04
Medemblik Actueel.

Meer jongeren in West-Friesland verslaafd aan alcohol, wel minder comazuipers

West-Friesland – Het aantal jongeren met een alcoholverslaving dat hulp zoekt is vorig jaar met ruim veertien procent gestegen. Meldden zich in 2012 nog 538 jongeren onder de 20 jaar met alcoholproblemen bij instellingen voor verslavingszorg, vorig jaar waren dat er 614. Dat meldt de stichting Informatievoorziening Zorg maandag op basis van gegevens van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem.

jongerenalchoholIn totaal zochten bijna 66 duizend mensen vorig jaar hulp bij een instelling voor verslavingszorg, een daling van twee procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De daling zette in 2011 al in. In 2012 bedroeg de daling nog zes procent.

De dertigduizend mensen met een alcoholprobleem vormen de grootste groep onder de verslaafde hulpvragers. Een op de vier is vrouw. De gemiddelde leeftijd van deze groep is gestegen tot 46 jaar.

Na alcohol is wiet het middel waarvoor het vaakst hulp wordt gezocht. In 2013 waren dat ongeveer 10.400 mensen. Wiet is het grootste probleem onder hulpzoekende verslaafde jongeren. Ruim de helft van de hulpvragers onder 25 jaar is daaraan verslaafd.

In 2013 waren er circa 9.800 hulpzoekenden met een heroïneverslaving. Dit aantal neemt verder af. De gemiddelde leeftijd stijgt naar 47 jaar en één op de vijf is ouder dan 55 jaar. Minder dan een procent is jonger dan 25 jaar. Zestig procent van de totale groep kampt met meer dan een verslavingsprobleem. Van nieuwe cliënten is met twee procent in deze groep vrijwel geen sprake.

Ongeveer 7700 hulpzoekenden trokken aan de bel vanwege cocaïneproblemen. In zestien procent van de gevallen ging het om nieuwe cliënten. Het aandeel jongeren daalde de afgelopen tien jaar van negentien procent in 2004 tot negen procent vorig jaar. Het aantal hulpvragers met een ghb-verslaving is vorig jaar met 769 mensen nauwelijks gegroeid. Tussen 2007 en 2012 groeide deze hulpvraag nog van circa zestig naar ruim 750 in 2012. Het aandeel nieuwkomers in deze groep daalt.

Het aantal problematische gameverslaafden in Nederland is verder toegenomen tot ruim vijfhonderd. In 2012 was er melding van 411 hulpzoekenden, terwijl er een jaar eerder nog 250 waren.

Duidelijke afname West-Friesland drankmisbruik jongeren

Het Westfriesgasthuis weet ons te melden dat juist de jeugd in Westfriesland met een alcoholprobleem een duidelijke afname laat zien. Schommelde het jaarlijks gemiddelde in de jaren 2009 t/m 2012 rond de 50 opnames per jaar, in 2013 waren dit er maar 45 al bijft ook 45 een schrikbarend hoog aantal. De Brijder Stichting meldt ons dat er wel een kleine toename is te zien onder jongeren die verslaafd zijn aan alcohol maar ook aan drugs.  Vaak wordt van huis uit al een slecht voorbeeld gegeven aan deze jongeren door ze op jonge leeftijd al een biertje te geven.

Reageren via facebook