Medemblik Actueel.

PvdA Medemblik, spoed met terugdraaien verhoging liggeld havens Medemblik

Medemblik – De fractie van de PvdA Medemblik maakt zich zorgen over het groot aantal ontevreden (charter) schepen in Medemblik die door de exorbitante verhoging van de liggelden, waarschijnlijk voortaan de havens van Medemblik links zullen laten liggen.

Naast de inkomstenderving voor de gemeente Medemblik van liggelden en toeristenbelasting doet dit uiteraard ook de goede naam en faam van Medemblik geen goed. Alle reden voor de fractie van de PvdA om bijgaande motie in te dienen tijdens de komende raadsvergadering.

MOTIE

Onderwerp Liggelden Oosterhaven Medemblik
Ingediend door PvdA

De raad van de gemeente Medemblik , in vergadering bijeen op 5 juli 2014

Constaterende dat

  • Het bezoek van de chartervaart en pleziervaart aan de Oosterhaven van Medemblik ver achterblijft bij de verwachtingen,
  • Dat er inmiddels ruim honderd schriftelijke klachten bij de havendienst zijn binnengekomen over de tariefsverhoging, naast de vele mondelinge klachten,
  • Dat een tariefsverhoging van 75 % als exorbitant wordt ervaren,
  • Dat de tariefsverhoging mede gebaseerd was op het aanbieden van gratis stroom en douchemogelijkheid, maar dat dit niet als een grote meerwaarde door de schippers wordt gezien,
  • Dat mede door het sterk teruglopen van chartervaart en recreatievaart de middenstand en horeca van Medemblik hier ook de nadelige gevolgen van ondervinden,
  • Dat de gemeente hierdoor minder havengeld int, maar ook de opbrengst van de toeristenbelasting achterblijft bij de begrote opbrengst.

Draagt het college op
1. De tariefsverhoging per 1 augustus 2014 terug te draaien en een tarief van euro 1,25 te berekenen wat een verhoging van 25% betekent ten opzichte van 2013, waarbij de verstrekking van stroom bij de prijs is inbegrepen.
2. De aantrekkelijkheid van Medemblik als ligplaats te vergroten door de schippers een arrangement aan te bieden waarbij er voor drie dagen liggen, maar twee dagen hoeven te worden afgerekend.
3. Deze tariefswijziging te publiceren in de watersportbladen.

De fractie van PvdA Medemblik

Reageren via facebook