Medemblik Actueel.

Algemeen Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst windmolens

Medemblik – De provincie Noord-Holland heeft van het Rijk de opdracht om in 2020 ruimte te bieden aan meer windmolens. De bedoeling is solitaire (alleenstaande) windmolens te vervangen door concentraties (groepen) van hogere windmolens met meer vermogen.

Hiervoor moeten nieuwe gebieden worden gezocht. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat waar deze eventuele gebieden zijn en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om in aanmerking te komen als gebied voor nieuwe windmolens.

Meer weten?

Benieuwd naar deze mogelijke gebieden? En wilt u meer weten over de voorwaarden waaraan de milieueffectrapportage (MER) moet voldoen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 26 juni in Hotel Medemblik (Oosterhaven 1) om 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur). U kunt namelijk tot en met 30 juli schriftelijk een zienswijze indienen op de NRD. Kijk voor meer informatie over de inspraakprocedure op het Digitale Loket van www.noord-holland.nl, en ga naar www.noord-holland.nl/windopland voor meer info over het project.

Reageren via facebook