14.1 C
Medemblik
23 mei 2020 22:40
Medemblik Actueel.

De Omring reageert op oud-Omringbestuurder Anky Atzema – Zij kreeg wat ze mocht verdienen

Medemblik – Op 6 juni jongstleden brachten wij het bericht naar buiten dat oud-bestuurder Anky Atzema bijna 300.000 euro heeft verdiend over het jaar 2013, dit bestond uit salaris en ontslagpremie.  De Omring bleef niet achterover leunen maar reageert op deze cijfers die door de Abvakabo FNV openbaar werden gemaakt. 

Vergoeding in lijn met nieuwe wetgeving

In het najaar van 2013 heeft mevrouw Atzema te kennen gegeven Omring te verlaten. In goed overleg met de Raad van Toezicht (RvT) zijn afspraken gemaakt over de datum van vertrek en daaraan verbonden condities. Overeengekomen is dat mevrouw Atzema Omring per 31 december 2013 verlaat.

De afspraken die zij hierover met de RvT heeft gemaakt vallen binnen de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT). Het bedrag dat zij over 2013 heeft verdiend bevat onder andere de ontslagvergoeding en de verrekening van het vakantiegeld. Hoe de vergoeding is opgebouwd is openbaar en terug te lezen in het jaarverslag van 2013.

Aangekondigde ontslagen uit de lucht gegrepen

Het rapport van Abvakabo FNV bevat ook een overzicht van aangekondigde ontslagen. Het rapport suggereert dat bij Omring 200 banen zullen verdwijnen. Omring verbaast zich hierover. In een tijd van grote veranderingen in de ouderenzorg en dalende inkomsten ontkomt Omring niet aan pijnlijke maatregelen. Zij zet zich echter tot het uiterste in voor het behoud van werkgelegenheid in de directe zorg en dienstverlening en daarmee voor de continuïteit van zorg aan haar klanten. Het gevolg hiervan is wel dat pijnlijke maatregelen nodig zijn bij de staf, de ondersteuning en het management. Hier zullen banen verdwijnen.

Het gaat hierbij om tientallen banen en zeker niet om aantal van 200, waar in het rapport over wordt gesproken. Omring streeft hierbij een sociaal plan na welke past bij goed werkgeverschap.

Reageren via facebook