Medemblik Actueel.

Vermillion wil nogmaals naar aardgas boren – pvda wil opheldering college over vergunning

Medemblik – Enkele maanden geleden heeft Vermillion een niet een succesvolle gasboring uitgevoerd tussen Twisk en Abbekerk. In het nieuwe coalitieakkoord van CDA-Gemeentebelangen en D’66 staat expliciet : 

” Gasboringen:  Naar verwachting leveren de proefboringen in Lambertschaag en Oostwoud / Midwoud onvoldoende op. Vandaar dat wij als gemeente geen medewerking verlenen. Ook niet aan nieuwe initiatieven op het gebied van gasboringen.”

De fractie van de PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Wanneer heeft de gemeente Medemblik deze nieuwe aanvraag ontvangen?
  2. Gelet op de vorige discussie binnen de raad van Medemblik de vraag waarom u de raad niet heeft geïnformeerd over de nieuwe aanvraag?
  3. Wat is het standpunt van de college op deze aanvraag, in het licht van het gesloten coalitieakkoord (zie boven).
  4. Wanneer neemt het college een beslissing t.a.v. het verzoek van Vermillion?
  5. Als het college wel de aanvraag honoreert, wat is de reden om dan af te wijken van genoemd coalitieakkoord en eerdere toezeggingen in de raad van Medemblik?

Reageren via facebook