11.8 C
Medemblik
25 september 2020 21:40
Medemblik Actueel.

Fotowedstrijd ‘Met de lens op Medemblik’

De gemeente houdt een fotowedstrijd. We nodigen alle inwoners uit om het leven in onze prachtige gemeente op beeld vast te leggen en naar ons toe te sturen.

Spooksingel in de winter
Spooksingel in de winter

Medemblik – Als u meedoet met de wedstrijd, kunt u uw mooiste foto’s met de hele gemeente delen. Ze komen dan namelijk in de gemeentegids, de krant en op de website te staan. De mooiste foto’s worden op groot formaat getoond in het gemeentehuis. En de winnaars krijgen een mand met streekproducten. Reden genoeg dus om de mooiste plaatjes van de gemeente Medemblik te schieten en op te sturen.

Wat willen we zien?

Stel, u heeft de perfecte foto gemaakt in het Nesbos. U klikte op het juiste moment, toen het zonlicht de oudste boom raakte. Of stel, uw foto van de kermis in Wognum vangt precies het plezier van de kinderen in de draaimolen. Heeft u een favoriete plek in uw kern? Ook die willen we graag zien!

Inzenden kan tot en met 15 augustus

Een deskundige jury kiest uit de ingezonden foto’s drie winnaars.

Hoe stuurt u uw foto in?

Mail uw foto’s (maximaal drie) naar: fotowedstrijd@medemblik.nl. Omdat winnende foto’s ’opgeblazen’ worden naar groot formaat, is een hoge resolutie (minmaal 1 MB) belangrijk. Er zijn aan de wedstrijd nog een aantal voorwaarden verbonden.  De foto moet recent zijn genomen in de gemeente Medemblik. Wilt u aangeven waar in de gemeente de foto is genomen, wanneer en door wie? De foto kan vrij van rechten gebruikt worden, bijvoorbeeld bij publicaties in de krant en in een eventueel samen te stellen fotoboek.

Voorwaarden voor deelname

Hieronder leest u aan welke eisen de foto moet voldoen en wat de voorwaarden zijn voor deelname.

1. Algemene voorwaarden voor deelname

Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in. De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk. Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de gemeente Medemblik (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.  De gemeente Medemblik is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De gemeente kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.  Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de gemeente Medemblik in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast. Deelname aan de fotowedstrijd van de gemeente Medemblik staat open voor iedereen.

2. Inzendingen

Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd per e-mail: fotowedstrijd@medemblik.nl Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd. De foto’s worden beoordeeld door een deskundige jury.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

  • De foto is in kleur of zwart-wit
  • De foto’s moeten worden ingezonden in het formaat: JPG tenminste 1 Mb.
  • Er mogen maximaal 3 foto’s per deelnemer worden ingezonden, die niet eerder zijn gepubliceerd.
  • De foto is in één van de kernen van de gemeente Medemblik gemaakt.
  • De foto is niet overduidelijk bewerkt of gemanipuleerd
  • Er zijn geen teksten gezet op de foto zoals de naam van de fotograaf (of we moeten het er makkelijk af kunnen snijden)
  • De inzender van de foto is de eigenaar van de foto.

Bij de foto is beschreven waar deze genomen is Bij voorkeur zijn er personen op de foto zichtbaar. LET OP: De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die een foto plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de foto te zien zijn (portretrecht). De fotograaf wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk  verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Door het inzenden van uw foto machtigt u de gemeente Medemblik automatisch om uw foto zonder enige vergoeding rechtenvrij te gebruiken voor promotiedoeleinden. Fotobewerking is slechts toegestaan om foto’s na te bewerken en/of af te werken. De foto mag dus niet via fotobewerking tot stand komen. Bij twijfel kan de organisatie de originele foto opvragen.

Wij wensen u veel succes.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?