26.1 C
Medemblik
10 augustus 2020 13:30
Medemblik Actueel.

Informatiebijeenkomst toekomstplannen windenergie Wieringermeer

Windmolens
meer superwindmolens in de Wieringermeer

Medemblik – Zoals u weet heeft de provincie Noord-Holland met het Rijk afgesproken om in 2020 ruimte te bieden voor 685,5 megawatt (MW) opgesteld vermogen aan windenergie. Ongeveer de helft is gerealiseerd. Daarnaast wordt in de polder Wieringermeer een windpark gebouwd onder regie van het Rijk, waardoor het opgesteld vermogen met circa 250 MW toeneemt. Voor de resterende opgave van 105,5 MW wil de provincie ruimte bieden door de herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen.

Achtergrondinformatie

Om te bepalen waar kansrijke windgebieden kunnen komen en welke effecten dat heeft op de omgeving, wordt een milieueffectrapportage gemaakt. Een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bepaalt hoe omvangrijk zo’n onderzoek wordt uitgevoerd en waar het zich op richt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Onderdeel van de herstructurering van Windenergie op Land, is het vaststellen van een milieueffectrapportage (MER). Gedeputeerde Staten hebben op 27 mei 2014 in een voorlopig besluit een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld, waarin gedetailleerd beschreven staat wat er precies voor deze MER moet worden onderzocht.

Uw mening geven

U kunt uw mening geven over de plannen van de provincie. In uw reactie, oftewel een zienswijze, kunt u ingaan op alle onderdelen van de concept-NRD. U geeft hierbij aan op welk deel van de plannen u reageert en onderbouwt uw standpunt met argumenten. Zijn er bijvoorbeeld:

  • – Onderwerpen of belangen over het hoofd gezien?
  • – In uw ogen onjuistheden of onduidelijkheden in de concept-NRD?
  • – Bepaalde aspecten die u van een NRD of MER verwacht?

Informatiebijeenkomst

Om uw mening te kunnen geven is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Daarom organiseren wij een informatiebijeenkomst over de concept-NRD herstructurering Windenergie op Land. Hier wordt een toelichting gegeven op het project, de procedure en hoe u uw mening kunt geven. En uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Deze bijeenkomst word gehouden op:

  • Donderdag 26 juni 2014, Hotel Medemblik, Oosterhaven 11671 in Medemblik
  • De informatieavond begint om 18:30 uur en duurt tot ongeveer 20:30 uur.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 19 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 uw zienswijze schriftelijk indienen via zijlm@noord-holland.nl. Per post reageren is ook mogelijk. Stuur uw zienswijze dan naar: Provincie Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M.A. Norman, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Mondeling een zienswijze indienen is niet mogelijk.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?