Medemblik Actueel.

VVD Medemblik – Verlaag de havengelden. Toeristen blijven weg.

Medemblik – Schreven wij gisteren nog over het feit dat de boottoerist Medemblik links laat liggen omdat ze niet de 19 euro gemiddeld willen betalen voor een ligplaats in de havens van Medemblik, in deze 19 euro zit gratis stroom, douchen en gebruik van het sanitair. Vandaag reageert de VVD Medemblik op ons bericht dat zij via schriftelijke vragen aan het college van Medemblik opheldering wil over de berichten die ineens overal verschijnen over de havens van Medemblik. 

Hieronder leest u de ingezonden brief van de VVD

Er bereiken de VVD-fractie de laatste maanden verschillende verontrustende berichten over het aantal boten in de Oosterhaven. Dat aantal schijnt dramatisch gedaald te zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Zelfs in de goede winter was het bezoek minder dan vorig jaar, toen er een van de slechtste winters in de afgelopen jaren plaatsvond. Het dalende bezoek betreft met name de plezierjachten, maar ook de bruine vloot laat een daling zien. De daling wordt geconstateerd door omwonenden, havenondernemers en zelfs de door hen geraadpleegde havendienst.

 

Mogelijk zou dit te maken kunnen hebben met de tariefsverhoging waartoe in december 2013 is besloten. De liggelden zijn toen meer marktconform gemaakt in de overtuiging dat ‘een lager tarief dan marktconform de haven niet extra aantrekkelijk maakt voor passanten, en dat marktconforme prijzen de passanten niet zullen tegenhouden te komen.’ Sommige tarieven zijn daardoor zelfs met 75% gestegen. Eerder genoemde betrokkenen stellen dat dat de reden is dat er nu minder boten komen. De VVD wil middels deze schriftelijke vragen het een en ander verifiëren.

Op de vraag van de VVD : ,,Klopt het dat er tussen januari en mei minder passanten de Oosterhaven aandeden dan voorgaande jaren”? Reageert het college als volgt: ,,Tot nu toe zijn er in de periode januari – mei 100 charterschepen naar Medemblik gekomen. In 2013 waren dit er nog 153. Qua aantal jachten lijkt er een kleine toename te zien zijn. Tot nu toe zijn er zo’n 70 bezoekers meer geweest.”

Op de vraag van de VVD: ,, Kunt u een overzicht van de jaren 2009 t/m 2014 daarbij geven?” Reageert het college als volgt: ,,Er zijn geen overzichten beschikbaar van deze jaren die een periode januari – mei aangeven. Wel zijn er jaaroverzichten. De jaartotalen van charterbezoek, witte vloot en (zeil)jachten is destijds bijgevoegd bij de informatienota over de haventarieven (IVR-14- 02392, bijlage: IO-14-15525).”

Op de vraag van de VVD: ,, Wijt u de oorzaak van eventueel verminderd havenbezoek aan het gestegen tarief?” reageert als volgt: ,, Zoals eerder bijgevoegd bij de informatienota (IVR-14-02392, bijlage: IO-14-15525)blijkt het dat het aantal charters al jaren terug loopt. Het aantal jachten loopt ook al enkele jaren terug, maar lijkt over een langere periode gezien redelijk stabiel. Of het aantal bezoekende schepen dit jaar sterker afneemt dan de voorgaande jaren is nog moeilijk te zeggen. Mocht dat zo zijn, dan zijn er sterke aanwijzingen dat dit ligt aan de tariefstelling. Inmiddels zijn er 61 schriftelijke klachten binnengekomen over de nieuwe tarieven. Het merendeel geeft aan minder of niet meer naar Medemblik te komen, of uit te wijken naar een andere haven binnen de gemeente. Veel mensen geven aan dat zij na hun bezoek geschrokken zijn van  e tarieven en de rest van het jaar niet meer terug zullen komen. “

Op de vraag van de VVD: ,, Zo nee, wat is volgens u dan de oorzaak?” reageert het college als volgt: ,, De hierboven beschreven teruggang van het aantal charters in Medemblik kan ook deels aan andere zaken liggen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de chartervakanties minder populair worden en daarmee ook het aantal charterschepen afneemt. Daarnaast is een bepalende factor voor havenbezoek ook het weer. Dit geldt met name voor de bezoekers met (zeil)jachten, uiteraard wordt er bij mooi weer meer gevaren. Daardoor is het aan het begin van het seizoen moeilijk te zeggen of er een grote terugval is qua havenbezoek.”

En op de vraag van de VVD: ,, Wat is uw oplossingsrichting voor het verminderde havenbezoek?” reageert het college als volgt: ,, Er zijn meerdere oplossingen denkbaar. 1) Het via een raadsbesluit verlagen van de taventarieven door de belastingverordening aan te passen, overeenkomst het eerdere voorstel voor 2014 (€1,25 per meter per nacht). 2) Een bedrijfsmatig tarief in te stellen voor de chartervaart/bruine vloot dat lager ligt dan het passantentarief. In het geval van Enkhuizen wordt een tarief gehanteerd dat zo’n 40 cent per meter lager ligt dan het gewone tarief. 3) In juni eventueel een nieuw tariefvoorstel voor 2015 laten doen door het college. Deze wordt eind 2014 via de belastingverordening aan de raad gepresenteerd. Aandachtspunt hierbij is ook om het huidige beleid van gratis overwinteren van charters te formaliseren. Wanneer charters daardoor kiezen voor Medemblik als thuishaven levert dat meer inkomsten voor de middenstand op.”

Reageren via facebook