HVC een tweede Vestia – honderden miljoenen schuld, gemeenten staan garant

Medemblik – Begin januari 2014 hebben wij hier al eens over bericht, de Huisvuil Centrale in Alkmaar en de vele honderden miljoenen schuld die dit bedrijf heeft. Nu blijkt dat het nog vele malen erger is dan gedacht. De rekenkamer van Amsterdam heeft zich over de problematiek die speelt bij het HVC gebogen en is met een vernietigind rapport gekomen. 

Mega schuld – ruim 600 miljoen aan leningen

Door te investeren in projecten waar zij eigenlijk niets te zoeken heeft, is de HVC een speelbal van de banken geworden waardoor de diverse gemeenten in Noord-Holland mogelijk voor vele honderden miljoenen euro’s het schip ingaan. Medemblik is via het CAW. In het CAW zitten de gemeenten Hoorn, Medemblik, Opmeer, Enkhuizen, Stedebroec, Drechterland en Koggenland. Het CAW bezit 358 van de 3311 aandelen.

Ten tijde van het CAW was het klip en klaar duidelijk waar het CAW zich meebezig moest houden, het ophalen van huisvuil en grofvuil, en het beheer van de diverse vuilnisbelten. Toen in Alkmaar de HVC (huisvuil Centrale) werd gebouwd stapte ook het CAW in dit project.  Mocht het fout lopen en de banken gaan de lening opeisen dan loopt de gemeente Medemblik mogelijk tegen een miljoenenclaim aan, mogelijk enkele tientallen miljoenen. Een bedrag dat niet is op te brengen voor onze gemeente.  HVC heeft leningen uitstaan ten bedrage van € 625 miljoen. Het CAW bezit meer dan 10% van de aandelen en loopt dus risico voor pakweg € 65 miljoen.

Wij hebben daarom ook de VVD, de PvdA en Progressief Westfriesland om een reactie gevraagd over de ontstane situatie bij het HVC.

PWF –  diepgaand onderzoek

PWF wil een diepgaand onderzoek naar het functioneren van het HVC, ” het gaat wel om belastinggeld” zegt Siem Zeilemaker factievoorzitter van de PWF fractie. ,,Progressief West-Friesland heeft n.a.v. diverse berichten in de media gevraagd om het rekenkamerrapport wat over de HVC is uitgebracht in opdracht van rekenkamer(commissie)s van diverse gemeenten op korte termijn te behandelen in de gemeenteraad van Medemblik.
Directe aanleiding zijn de verontrustende conclusies in het rapport

Nu blijkt uit het rapport dat de activiteiten van de HVC veel verder gaan. Grote investeringen in duurzame energie, die op zich nuttig zijn, ook in het kader van de opdracht aan gemeenten tot de reductie van CO2, maar tegelijkertijd enorme financiële risico’s met zich meebrengen. En, u raadt het al, waar de aandeelhouders, lees gemeenten, waterschappen e.d. voor verantwoordelijk zijn.

De gemeenteraad van Medemblik heeft nooit een besluit genomen over het nemen van zulke enorme financiele risico’s. De onderste steen moet boven hoe dit zo uit de hand is gelopen” schrijft Siem Zeilemaker. 

VVD – Als het kalf verdronken is

Mark Raat, fractievoorzitter van de VVD is zeer kritisch als het gaat om het HVC en alles wat met het HVC te maken heeft. Tegen onze verslaggever zegt Mark Raat ,, Al jaren levert de VVD kritiek op de HVC en hun tariefstijgingen die rechtstreeks aan de burgers worden doorberekend. Nu blijkt de huisvuilcentrale er een nog grotere puinhoop van te hebben gemaakt dan al gedacht werd. Hopelijk is dit voor veel andere partijen een reden om eindelijk eens een kritische kanttekening te plaatsten bij de dure tarieven. Als het kalf verdronken is… Niet alleen loopt de gemeente een groot financieel risico, ook wil de VVD al drie jaar duidelijkheid over de vraag waarom kliko’s ophalen in Medemblik zoveel duurder is dan in buurgemeenten. Medemblik is zelfs de op twee na duurste gemeente. Nog altijd wachten we op antwoord. In samenwerking met andere partijen zal de VVD dit onderwerp wederom op de agenda zetten.”

PvdA – rekening bij de deelnemende gemeentes terecht en dus bij de burger

Ook de PvdA vroegen wij om een reactie. Dirk Kuipers, voormalig wethouder van de gemeente medemblik en nu raadslid voor de PvdA vertelde aan onze verslaggever dat ,, De fractie van de PvdA wil op korte termijn de situatie rond HVC in commissie en raad bespreken. Daar is alle aanleiding toe, want uit alle publicaties en het rapport van de rekenkamercommissie blijkt dat het HVC een groot risicoprofiel heeft. Met andere woorden: als de HVC de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, komt de rekening bij de deelnemende gemeentes terecht en dus bij de burger. Als het echt fout gaat, kan het de gemeente Medemblik miljoenen gaan kosten.  De exploitatie is de laatste jaren niet sluitend en de vooruitzichten zijn niet goed. Voorheen bestond de taak van het HVC hoofdzakelijk uit het verwerken van afval.(75%). Doordat we met z’n allen meer afval zijn gaan scheiden, wat natuurlijk op zich een prima zaak is, heeft het HVC minder afval te verwerken.

Reden waarom ze zich meer op de commerciële markt zijn geen richten. Maar hoever moet je daar als overheid in meegaan? Op het gebied van de volkshuisvesting, denk aan wooncorporatie Vestia, is dit dus faliekant mis gegaan. Medemblik zit samen met andere Westfriese gemeentes, in het CAW, een gemeenschappelijke regeling. In de aandeelhoudersvergadering, twee keer per jaar, wordt het CAW vertegenwoordigd door de wethouder van Hoorn. Het college en nog meer de Raad van Medemblik staan op flinke afstand van het bestuur van HVC, nog meer dan de gemeenten die niet in een GR zitten. De fractie van de PvdA is voorstander om te bespreken of het niet beter is uit deze GR te treden. Dat heeft in onze optiek geen financiële consequenties en het college en Raad van Medemblik worden meer betrokken bij de onderneming. Bijkomend voordeel is dat er tussen HVC en de gemeente Medemblik een eenvoudiger en meer transparant besluitvormingsproces ontstaat.

Conclusie

Gezien het rapport van de rekenkamer, het nooit melden van de problemen door de ex-wethouder van Hoorn, de gigantische schuld van het HVC is de HVC niets meer en minder dan een tikkende tijdbom die elk moment kan afgaan. En vanaf dat moment zijn de gemeenten die participeren in het HVC het spreekwoordelijke haasje.  Hoe de politiek dit gaat oplossen is een tweede, voor nu is het vooral tijd om zeer snel passende maatregelen te nemen om de schuld van ruim 600 miljoen euro af te bouwen en te stoppen met bodemloze put projecten.