17.6 C
Medemblik
7 juli 2020 15:54
Medemblik Actueel.

DAN Nibbixwoud, Prestige object of prestige blunder

Wat te doen als tijden veranderen? Vasthouden aan prestige of verantwoord bestuur?

Tekst: Silva Visser ( ChristenUnie)

Er ligt een bezuinigingsopdracht voor de gemeente van ca. 2 mio. Dat wordt nog een hele klus om voor elkaar te krijgen. Na inventarisatie blijkt dat veel accommodaties op dit moment onder water staan en houden hun hoofd maar net boven. Om de leefbaarheid in de kernen goed te houden, moeten we keuzes maken. De DAN moet doorgaan is de kreet die nu uit de coalitie komt met dezelfde opdracht dat de kernen leefbaar moeten blijven. De DAN heeft een dusdanige impact op de begroting, ook structureel, dat we ons af kunnen vragen of de uitgave verantwoord is vandaag de dag.

Om hier goede keuzes in te maken en voordat we geld gaan uitgeven moet er een accommodatieplan gemaakt worden voor de gemeente. We willen niet achteraf er achter komen dat er voor de andere accommodaties niets meer is. Wat willen we in stand houden? Of in ieder geval gaan heroriënteren wat wel en wat niet in stand te houden, denk bijvoorbeeld aan de dorpshuizen, de zwembaden, sporthallen, sportzalen en gymzalen voordat er onomkeerbare beslissingen genomen gaan worden.

De voetbalvereniging SEW heeft nu al een zware opdracht om te bezuinigen, er moet gemiddeld 6.000 € per veld bezuinigd worden. Daar zijn nu al grote bezwaren tegen.
De Handbalvereniging is geen topsport meer Ook zij kunnen geen aflossing meer betalen en zijn in de problemen. Toppers gaan op dit moment weg.

Wat is er nodig?

  • Blijf waar je bent en renoveer wat nodig.
  • Het trainingsveld bij SEW is onlangs gerenoveerd, ook het verharde handbalveld is onlangs gerenoveerd. Geen reservering voor het 3e veld. Dat is echt niet noodzakelijk. Als de kleedkamers gerenoveerd worden, kun je in het bestaande complex blijven.
  • Blijven op de huidige locatie heeft ook het voordeel dat het stadionnetje (trapveldje) voor de jeugd niet verplaatst hoeft te worden. De functie van het dorpshuis kan door renoveren of nieuwbouw op locatie van de huidige kantine van SEW ingevuld worden.
  • Neem de voet-en handbal vereniging van Spartanen in Wognum, deze is ook niet verplaatst maar is op huidig locatie gebleven, wel gerenoveerd met kunstgrasveld en een nieuwe accommodatie met heel veel zelfwerkzaamheid tot stand gekomen. Dus zo kan het ook in Nibbixwoud!
  • De Bloesem in Wognum is een topsporthal wat gebruikt kan worden voor de handbalvereniging. Dan hoeft de sportzaal in Nibbixwoud slechts gerenoveerd te worden.
  • Indien verplaatsing toch doorgaat wat dan te doen met de leegkomende kavels? Een groot risico dat dit jaren een kale plek blijft in de kern Nibbixwoud want huizenbouw is op dit moment echt niet realiseerbaar.

Dit plan kent al een lange periode van voorbereiding en heftige discussies maar men moet niet vergeten dat we zijn ingehaald door de tijd, andere belangen spelen en door de economische crisis en de demografische ontwikkelingen dit in een heel ander daglicht komt te staan.

Buiten alle bovengenoemde punten is er ook nog een structureel tekort van 88.000 euro wat niet terugbetaald kan worden. Dat betekent dat het niet 1 keer slikken is, maar elk jaar komen de kosten terug.

Al met al een grote kapitaal vernietigingen bij verplaatsing naar een nieuwe locatie! Het kan ook anders en goed!

Inschatting: 5 miljoen aan renovatie; besparing 5 miljoen. Een win-win situatie dus.

5 miljoen kan worden ingezet voor de andere voorzieningen in de kernen. Er is dan financiële ruimte gecreëerd zonder alles in te leveren in Nibbixwoud.

Politiek: neem je verantwoording en maak van de DAN geen prestige blunder!

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?