8.9 C
Medemblik
21 januari 2021 01:22
Medemblik Actueel.

Burgemeesters Westfriesland – Brandweer niet op de slachtbank

Medemblik – Tijdens de behandeling van de concept-begroting voor de nieuwe brandweerorganisatie werd op vrijdag 9 mei tijdens de vergadering van het algemeen bestuur door een aantal burgemeesters sterk gepleit om niet al zwaar te gaan bezuinigen op brandweerzorg. “Ik wil niet dat de brandweer op de slachtbank komt. Niemand gaat ons helpen wanneer wij over een paar jaar tot de ontdekking komen dat veel te veel is wegbezuinigd”, zo stelde burgemeester Onno van Velthuizen van Hoorn. Daarin werd hij ondermeer gesteund door Koen Schuiling, eerste burger van Den Helder. “Ik heb de sterke indruk dat de veiligheidsregio een efficiënte organisatie is, waar geen geld over de balk wordt gegooid”.

Toch zal de nieuwe brandweerorganisatie bij de start al rekening moeten houden met een fikse bezuiniging op de als reëel beschouwde concept-begroting, schrijft Samen 1 op haar website. Deze begroting is enkele weken geleden voor de nieuwe organisatie opgeleverd.

64,6 miljoen euro

samen1Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft geraamd dat in 2015 64,6 miljoen euro nodig is om alle diensten (dit bedrag is inclusief de bijdragen van het Rijk en de zorgverzekeraars van de ambulancezorg, dus niet alleen brandweer) en werkzaamheden uit te voeren. Dit bedrag is tot stand gekomen door zero-based te begroten. In wezen staat dat voor met een schone lei berekenen wat de veiligheidsregio in 2015 moet kosten, zonder rekening te houden met de kosten die gemeenten nu uitgeven aan de brandweer.

De concept-begroting is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Diverse gemeentelijke controllers hebben meegerekend bij de totstandkoming van de begroting en hebben geconstateerd dat deze reëel en redelijk is. Toch heeft het dagelijks bestuur besloten dat het in ieder geval minimaal 3,3 miljoen euro goedkoper moet.

Binnen het dagelijks bestuur is ook afgesproken dat tevens voorstellen moeten worden ontwikkeld die ‘dieper in het vlees snijden’. Bij de bestuurders bestaat het beeld is dat de organisatie de komende vier jaar steeds goedkoper en efficiënter kan worden. Dat kan ook betekenen dat er gesneden moet worden in de ambitie. De komende maanden onderzoekt de projectorganisatie waar de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.

Brandweerzorg

De opdracht van het dagelijks bestuur bleek tijdens de behandeling in het algemeen bestuur bij sommige burgemeesters goed in de oren te klinken. Misschien moet je ambities bijstellen door niet te behoren tot de vijf beste veiligheidsregio’s maar te behoren tot de vijf efficiëntste regio’s, was een van de reacties. De bestuurders hebben geen meningsverschil in het blijvend blijven kijken naar hoe de organisatie goedkoper kan worden ingericht, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van brandweerzorg.

Met die boodschap en taakstelling wordt de concept-begroting binnenkort aangeboden aan de gemeenteraden in de regio. “Maar op dit moment even stoppen met nog meer bezuinigen”, stelde Gert-Jan Nijpels (Opmeer). “Je moet er toch niet aan denken dat straks alle vrijwilligers er uit stappen. Het brandweerhart moet bij elke burgemeester kloppen. Wat er nu is bezuinigd, is meer dan genoeg.” Ondanks zijn oproep is het aan de gemeenteraden om te besluiten over de hoogte van de begroting. De definitieve begroting wordt op 3 oktober vastgesteld door het algemeen bestuur. Dat er moet worden gesneden staat vast.

Reageren via facebook