Medemblik Actueel.

Politiek

VVD Medemblik ziet na verwerping motie stop op nieuwbouw bestaand bebouwd gebied

Medemblik – Tijdens de eerste echte raadsvergadering na de verkiezingen heeft de fractie van de VVD een motie en amandement ingediend waarin zij oproepen om een duidelijk kader te stellen voor nieuwbouw binnen bestaand bebouwd gebied, dorpskernen en lintbebouwing.  

De VVD is van mening dat met het huidig voorstel nieuwbouw vrijwel onmogelijk wordt gemaakt vanwege de vele regels. De VVD is van mening dat verbeteringvan ruimtelijke kwaliteit bij bebouwen van de open structuur zeer onwaarschijnlijk is. 

Zeer tegen de zin van de VVD in werd de motie en het amandement verworpen waarna fractielid van Langen nog even duidelijk liet blijken zeer ontevreden te zijn met deze afwijzing. 

Reageren via facebook