Medemblik stopt live-uitzendingen raads- en commissievergaderingen

Medemblik stopt live-uitzendingen

Medemblik – In het afgelopen jaar hebben zich 11 maal storingen voorgedaan bij de televisieuitzendingen van commissie- en gemeenteraadsvergadering. Mede oorzaak van dezestoringen was de encoder van de leverancier NewsByte die niet altijd automatisch tijdig opstartte, video-signaal zonder audio-signaal leverde of een kwaliteit leverde waarbij het beeld op TV schokkerig en geblokt was, soms wegviel, ‘even geduld a.u.b.’ of terugviel naar Beeldkrant. 

In december 2013 is afgesproken dat de middag voorafgaand aan een uitzending steeds de verbindingen door Newsbyte en RTVWF getest worden. Ondanks deze afspraken zijn op 30 januari, 20 februari, 6, 24 en 27 maart 2014 opnieuw storingen opgetreden.

Nu blijkt dat de betrokken leveranciers niet in staat zijn voldoende kwaliteit te realiseren en geen goed alternatief voorhanden is, dient beëindiging van de TV-uitzendingen te worden overwogen. RTVWF is de enige organisatie die lokale TV-uitzendingen kan verzorgen. Ondanks de grote inzet van welwillende amateurs kunnen zij de gewenste kwaliteit, in afstemming met NewsByte, niet leveren. 

De “leverancier” van het uitzendsignaal, NewsByte, werkt nauw samen (in partnerschap) met onze leverancier van de internet/uitzendingen en digitale verslaglegging Notubiz. Ookvoor Newsbyte is geen goed alternatief beschikbaar.Nu de raads- en commissievergaderingen die in de raadzaal plaatsvinden ook op internet direct te volgen zijn, wordt voorgesteld de TV-uitzendingen te beëindigen.