Medemblik Actueel.

Algemeen

Maak de borst maar nat, er komen nog meer superwindmolens in de Wieringermeer

Windmolens
meer superwindmolens in de Wieringermeer

Medemblik – Nederland krijgt elf grote windmolenparken op land. De parken verrijzen in Zeeland, rondom het IJsselmeer en in het noordoosten van het land en moeten in 2020 goed zijn voor een totaal vermogen van zesduizend megawatt.

Dat hebben minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) en minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) maandag bekendgemaakt. De elf locaties in Nederland zijn door de provincies zelf aangewezen. De provincies moeten ook nog locaties aanwijzen waar kleinere parken moeten komen.

De afspraken met de provincies vloeien voort uit het vorig jaar gesloten energieakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2020 veertien procent van de totale energievoorziening duurzaam moet zijn. Volgens de beide VVD-bewindslieden vormt windenergie op land daar een belangrijke bron in.

Het kabinet en de provincies willen de windturbines concentreren in de meest geschikte gebieden. De Structuurvisie bevat een visie op de ruimtelijke ordening: de doelstelling moet worden gehaald met behoud van de afwisseling van landschappen die Nederland zo kenmerkt. Zoals het kabinet in maart 2013 bekendmaakte, moeten de windmolens komen in de gebieden Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen.

Op 17 april aanstaande organiseert de provincie Noord-Holland in Haarlem een bijeenkomst genaamd ‘Wind op land’. Tussen de vele genodigden van die dag is helaas niemand van de gemeente Medemblik uitgenodigd. Vergeten? of expres dat kunnen wij niet vertellen, op schrijven aan de provincie hebben wij nog geen reactie hierop gekregen, maar wij hebben een persuitnodiging aangevraagd om toch verslag te kunnen doen. 

Zoals bekend komen de superwindmolens van de Wieringermeer vlakbij de Westfriese Omringdijk. Op 13 maart jl. werd zelfs de stadsraad van Medemblik niet uitgenodigd voor het rondetafel gesprek in Opmeer. Laksheid van de gemeente Medemblik ? Of heeft Medemblik zich al gewonnen gegeven? Actiegroepen ter spijt, die molens komen zo goed als zeker vlak onder de grens met de gemeente Medemblik en Opmeer te staan en niet in het windmolenpark van Hollands Kroon zelf. 

Reageren via facebook