20 C
Medemblik
20 mei 2020 17:02
Medemblik Actueel.

Medemblik start feestjaar ‘Medemblik 725 jaar stadsrechten’

Medemblik – De aftrap 725 jaar Medemblik is een feit. Een memorabel feit.  Medemblikkers verzamelden zich in  groten getale rondom de Kwikkelse brug. Zij gaven gehoor aan de oproep van het Comité Medemblik725. Vol trots liet Medemblik zien, samen letterlijk het ‘lichtende’ voorbeeld te zijn voor een toekomstig sterk Medemblik.

Floris V verscheen deze dinsdag drijvend aan de horizon. Rescue Medemblik bood redding. Met veel egards werd deze held samen met zijn historische kornuiten binnengehaald. Hij had de eer opnieuw een ode te brengen aan Medemblik. Zijn positieve geluid bracht ons trots en kansen voor de toekomst. Een boodschap voor Comité Medemblik725. “De redding is nabij. U Medemblikkers hebt goud in handen.”

Dit is de strekking geweest voor de lancering voor dit memorabele jaar. Tijdens deze aftrap werd het publiek door Floris V geattendeerd op de kansen die Medemblik in het verleden heeft gehad en kan verzilveren in de toekomst. De geschiedenis van Medemblik werd rijkelijk belicht. Die historische kennis bracht verwondering voor menigeen. Het gaf een gevoel van trots. Die trots werd uitgedragen met een prachtig lied ‘Memorabel’ en de claim ‘Evenementen hoofdstad van Nederland te worden’. Samen Nederland veroveren met ons boegbeeld ‘Kees Breebaart’ als bevlogen Stadsburgemeester.

De stadsburgemeester zal een verbindende  rol spelen voor Medemblikkers uit alle lagen van haar bevolking . De stadsburgemeester zal toonaangevend zij op het gebied van het bevordering van cultuur en de daaraan gerelateerde evenementen. Ook promotie van de stad in het algemeen en haar historie en evenementen in het bijzonder vallen onder zijn werkzaamheden. De stadsburgemeester zal nauwe banden onderhouden met het verenigingsleven binnen de stad Medemblik, haar horeca en middenstand.

De saamhorigheid was al goed te voelen tijdens de kick-off. Door het openen van de brug konden de ongeveer 500 personen elkaar treffen op het nieuwe Memorabelplein, de nieuwe naam voor de kop van de Oosterhaven. Medemblik Memorabel schalde er uit de spiekers op het plein op muziek van de hit van Stromae. Memorabel is het verbindende woord voor alle activiteiten in dit jubileumjaar of zoals presentator Frank Bakker zei: Medemblik was memorabel, is memorabel en zal nog meer memorabel worden, en daar zullen wij voor moeten zorgen.

Als laatste handeling overhandigde Frank aan de stadsburgemeester een eerste fles van het Medemblik 725 bier, een lentebok met 7,25% alcohol, 725 mililiter en voor € 7,25 waarvan er 725 worden gemaakt.

Tekst proclamatie Floris V

De redding nabij!
Boeren, burgers en buitenlui,

De Redding is nabij. Toon uw trots, laten wij Medemblikkers en allen die zich Medemblikker voelen, de gemiste kansen uit het verleden alsnog verzilveren! Rampspoed en tegenslagen. Niets is uw prachtstad voorbij gegaan.

Wij spreken 824. Medemblik werd hoofdstad der Nederlanden. Maar dit recht is voor een zetel in het Aartsbisdom Utrecht verkocht. Schande! Driewerf schande! Nu slaan we onze slag. Medemblik Evenementenhoofdstad der Nederlanden. Want inwoners van deze stad; u heeft goud in handen. Ik heb u het al 725 jaar geleden in uw Wapen laten uitkomen. En daarom deze ode aan u. Voorbij de einder gloort de nieuwe toekomst van uw prachtige stad.

Wij spreken 1517. De kapersvloot van Grote Pier zaaide dood en verderf in uw stad. Er werd door u in een 80 jaar in armoede en berooide toestand geleefd. Uw stad was niet gereed deel te nemen in de glorieuze VOC en de Zilvervloot voer aan u voorbij. Maar nu zal geen schip uw pier meer voorbij varen. Zelfs de grijze vloot zal zegevieren.

26 miljoen zilveren en gouden munten zijn in Medemblik geslagen. Geen munt was er meer over voor het eigen volk. Maar de evenementen florijn zal uw redding zijn. Evenementenmunten, uw toekomst nabij. Zo slaan wij een nieuwe succesvolle weg in. Weest dus loyaal en royaal aan uw eigen middenstand en gij zult beloond worden met klinkklare munt.

Prins Hendrik, zoon van Koning Willem I, werd in het Marine instituut te Medemblik gevormd tot officier der Nederlandse Zeestrijdkrachten. Jaarlijks viert u hem met uw harddraverij, die de naam draagt van deze illustere bewoner. Deze samensmelting met de Oranjes bieden kansen voor de toekomst om uw stad tot grote hoogte te laten stijgen en de erkenning te geven die het verdient.

Wij spreken 1940. Aan de vooravond van WOII werd u de Nachtwacht ontnomen. Toen gelegen in Kasteel Radboud. Nu slechts dienend als achtergrond voor de persconferentie van Barack Obama. Windmolen de Ambtenaar, nu dienend als uw achtergrond, biedt u de kans op een nieuw  hoogstaand kunstwerk. Kunst en nijver zullen ook in uw stad ‘hoog’tij vieren.

Jullie hadden mij, Floris de V, als belangrijk steunpunt. Nu zullen jullie ‘floreren’ met een echte Stadsburgemeester! Ik Floris V altijd uw dienend steunpunt zal jullie laten floreren met een echte Stadsburgemeester.

 Den ferme kerel is gesocht in den gelederen der standvastigen uit uwes volk. Zijn name is Kees den Breejenbaart, alwie ik zal slaan in des ambts. Kees; kniel en aanvaard uw ambt en voldoe uwes plicht verbonden aan dit ambt van Stadsburgemeester voor het volle jaar en weest den sterke kerel die zijne gezicht toont op alles waar de stad Medemblik zich op voordoet en zijn faam uitdraagt.

Was getekend Floris V

 

Reageren via facebook