Medemblik Actueel.

Regionieuws

Rechter doet uitspraak – Heijmans gaat N23 Westfrisiaweg aanleggen

Haarlem – De rechtbank Haarlem heeft op 21 maart 2014 uitspraak gedaan in de zaak rondom de aanbesteding van de N23 Westfrisiaweg. De rechter heeft geoordeeld dat de provincie Noord-Holland de aanbiedingen van BAM-Van Oord en Dura Vermeer terecht ongeldig heeft verklaard.

De vordering van Dura Vermeer is niet-ontvankelijk verklaard en de vorderingen van BAM-Van Oord zijn afgewezen. Beide aanbieders spanden een kort geding aan tegen het voornemen van de provincie om met Heijmans te gaan werken. Beide zaken dienden op 7 maart 2014.

Verloop aanbestedingsprocedure

Op 16 mei 2013 startte de procedure voor de aanbesteding van de N23 Westfrisiaweg. Geïnteresseerde partijen konden vanaf dit moment inschrijven voor het project. Op 19 september 2013 nodigde de provincie de combinatie BAM-Van Oord uit voor de pre-awardfase. Binnen de gestelde bezwaartermijn spande één van de afgewezen partijen een kort geding aan, omdat zij zich niet met deze beslissing kon verenigen. Mede op grond hiervan trok de provincie de uitnodiging voor de pre-awardfase in, waarmee de aanbesteding zich weer in de selectiefase bevond. 
De daaropvolgende maanden zijn de aanbiedingen nogmaals zorgvuldig onderzocht, wat op 19 december 2013 leidde tot het voornemen van de provincie om Heijmans uit te nodigen voor de pre-awardfase. Ook tegen dit besluit spanden twee partijen binnen de bezwaartermijn een kort geding aan, waarover op 21 maart 2014 uitspraak is gedaan.

Grond kort gedingen

De combinatie BAM-Van Oord verklaarde dat haar aanbieding onterecht ongeldig is verklaard. Ook Dura Vermeer beriep zich op een onterechte ongeldigverklaring. De rechter verklaarde de eis van Dura Vermeer niet-ontvankelijk. De vorderingen van BAM-Van Oord werden afgewezen.

Vervolg

De provincie zal de komende tijd de uitspraak zorgvuldig bestuderen om te kijken wat dit precies betekent voor het verdere verloop van de procedure. Na de uitspraak van de rechter is er gedurende de periode van een maand de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan door de betrokken partijen.

N23 Westfrisiaweg

De provincie Noord-Holland realiseert de N23 Westfrisiaweg in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het georganiseerd bedrijfsleven en het ministerie van I&M. De weg verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid.

Reageren via facebook