Passend onderwijs: wat verandert er in het nieuwe schooljaar?

Medemblik – Vanaf 1 augustus is de nieuwe wet Passend Onderwijs van kracht. Wat verandert er op de scholen en wat betekent dat voor de leerlingen? Passend onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van kinderen, in plaats van eventuele beperkingen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Zo kunnen ze het beste meedoen in de samenleving. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Samenwerken

De scholen in West-Friesland werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs als in het primair onderwijs. Samen zorgen ze ervoor dat er straks voor alle leerlingen in West-Friesland een passende onderwijsplek is. Meestal is dit in de regio West-Friesland, maar soms is er speciale ondersteuning buiten de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio. 

Wat verandert er?

Het primair onderwijs in West-Friesland heeft een filmpje gemaakt waarin vragen van leerkrachten over passend onderwijs beantwoord worden. Dit zijn niet alleen vragen die bij leerkrachten leven, maar ook bij ouders met schoolgaande kinderen. In dit artikel vind je deze vragen en antwoorden.

Betekent passend onderwijs dat scholen alle kinderen moeten aannemen?

Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich bij hun school aanmeldt een meest passende onderwijsplek krijgt. Nu moeten ouders vaak zelf op zoek naar de meest geschikte school als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Straks heeft de school de plicht om een passende onderwijsplek te vinden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een praktijkschool.

Is passend onderwijs een bezuinigingsmaatregel?

Dat was het in eerste instantie wel, maar dat is teruggedraaid. Wel worden de budgetten opnieuw verdeeld. Sommige regio’s krijgen er geld bij en andere regio’s moeten het doen met minder. In West-Friesland krijgt het primair onderwijs er geld bij, maar het voortgezet onderwijs levert in.

Komen alle gehandicapte kinderen erbij in de nu al volle klassen?

Passend onderwijs gaat niet over het aantal leerlingen in de klas. Een grote groep maakt de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag natuurlijk niet eenvoudiger. Er zijn kinderen met een handicap die met een kleine aanpassing of ondersteuning prima naar een reguliere school kunnen. Er zijn ook kinderen met een beperking die dusdanig veel ondersteuning, begeleiding of verzorging nodig hebben dat een reguliere school niet de meest passende onderwijsplek is.

Verdwijnt de ‘rugzak’?

De rugzak staat voor extra geld dat scholen ontvangen voor onderwijs aan leerlingen met een beperking. Ja, de rugzak verdwijnt, maar het geld waarmee kinderen ondersteund worden blijft. Het wordt wel op een andere manier verdeeld. De kinderen die nu een rugzak hebben, krijgen vanaf 1 augustus 2014 een passend arrangement of begeleidingsplan om te voldoen aan hun onderwijsbehoefte. Daarbij gaan we meer uit van de vraag van het kind en niet van het zakje met geld.

Komen alle kinderen van het speciaal basisonderwijs naar een reguliere school?

Nee. Voor de meeste kinderen biedt een reguliere basisschool de beste onderwijskansen. Het geeft de meeste kansen op meedoen in de samenleving en een goede vervolgopleiding. Voor sommige kinderen biedt het speciaal basisonderwijs de beste ontwikkelingsmogelijkheden. Deze scholen blijven dan ook voor deze kinderen bestaan.

Hoe is dat in het voortgezet onderwijs?

Meer leerlingen zullen naar een reguliere school gaan om een diploma in het voortgezet onderwijs te halen. Dit geeft kinderen een betere aansluiting op vervolgopleidingen van het mbo en hbo en meer kansen op meedoen in de samenleving. Voor sommige kinderen blijft speciaal onderwijs de beste keuze, zij worden daar dan zo goed mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt of dagbesteding.

Vragen?

Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op: www.passendonderwijs.nl,www.steunpuntpassendonderwijs.nlwww.swvwestfriesland.nl.