16.9 C
Medemblik
4 juli 2020 16:24
Medemblik Actueel.

De Woonschakel start plaatsen zonnepanelen

Medemblik – In 2013 is De Woonschakel met een praktijkproef gestart om de opbrengst te meten van zonnepanelen van 5 Westfriese bedrijven. Zonzo uit Hem is bij deze pilot als gunstigste aanbieder uit de bus gekomen.

De Woonschakel heeft inmiddels aan 225 bewoners een aanbod voor het plaatsen van panelen gedaan waar bijna 50% enthousiast op heeft gereageerd. Dat betekent dat zo snel mogelijk gestart gaat worden met het plaatsen van 625 zonnepanelen op daken van huurwoningen.

1e zonnepaneel
Op 12 maart a.s. om 10.00 uur wordt bij de woning Woidzicht 15 in Lutjebroek de eerste zonnepaneel aan de huurder J. Buysman en wethouder Bart Nootebos overhandigd als officiële start van het duurzaamheidsproject.

Achtergrondinformatie
Zonnepanelen zijn goed voor het milieu en leveren energiebesparing op. Circa 35% van alle energie in een huishouden gaat op aan elektriciteit. De Woonschakel vindt het investeren in zonne-energie ook belangrijk omdat het een rechtstreekse woonlastenbesparing voor huurders oplevert. De panelen worden bij huurwoningen in alle gemeenten waar De Woonschakel actief is geïnstalleerd.

Nagenoeg alle huurders hebben gekozen voor het plaatsen van 6 panelen tegen een huuraanpassing van € 9 per maand. Voor huishoudens met een laag inkomen geldt dat voor dit bedrag huurtoeslag mogelijk is. Bij een verbruik van gemiddeld 3000 kWh per jaar leveren de 6 panelen, na aftrek van de huurbijdrage, een voordeel op van circa € 160 per jaar. Het werkelijke voordeel is mede afhankelijk van omgevingsfactoren (bijv. schaduwwerking door bomen e.d.).

De Woonschakel heeft een budget van € 0,5 mln beschikbaar voor duurzame energieopwekking waar 1000 panelen mee geplaatst kunnen worden op circa 165 woningen. Inmiddels is een tweede groep huurders benadert met een aanbod van zonnepanelen. Bij de selectie van woningen heeft de corporatie o.a. gekeken naar de ligging van woningen en het aanwezig dakvlak. 
 

Reageren via facebook