Medemblik Actueel.

Medio maart duidelijkheid over subsidieaanvraag energiebesparing Medemblik

Medemblik – Veel woningeigenaren in Medemblik hebben medio januari een subsidie aangevraagd voor energiebesparende maatregelen. Het is één van de maatregelen om inwoners te stimuleren zuinig met energie om te gaan. Op de eerste twee dagen van de openstelling van de regeling kwamen zoveel aanvragen binnen dat het subsidieplafond heel snel was bereikt. Dat zou betekenen dat een aantal aanvragen afgewezen zou moeten worden.

Er wordt daarom onderzocht wat de mogelijkheden zijn om alle op 15 en 16 januari binnengekomen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, te honoreren. Daarover wordt medio maart duidelijkheid verwacht. Alle aanvragers ontvangen dan een brief met een beslissing op de subsidieaanvraag.

Voor vragen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur worden gebeld met de Subsidietelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD):  088-1021398.

Reageren via facebook