Medemblik Actueel.

Kom een appeltje schillen met de ChristenUnie

Medemblik – De politiek luistert toch niet. Het is een veelgehoorde klacht en voor veel mensen een argument om dit jaar niet te gaan stemmen voor de gemeenteraad. Terwijl juist nu de verkiezingen over mensen gaan: met de verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving gaat de maatschappij behoorlijk veranderen. Dus kom een appeltje schillen met de ChristenUnie Medemblik op de verkiezingsbijeenkomst van 3 maart.

De overheid trekt zich terug en laat steeds meer aan de samenleving zelf over. Er wordt meer gevraagd van maatschappelijke organisaties en van onze sociale netwerken. Denk aan scholen, verenigingen, vrienden, familie en buren, en natuurlijk ook de kerk. De gemeente is niet langer de allesweter die alles maar moet oplossen, regelen en beheersen. In die verschuiving maat de ChristenUnie zich sterk voor een betrouwbare overheid, een gezonde samenleving en duurzaam werken, wonen en leven.

Deze verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de overheid initiatieven uit de samenleving stimuleert. Burgers moeten meer ruimte krijgen om hun eigen omgeving in te richten. Wat blijft voor de gemeente is de publieke gerechtigheid, en de plicht de kwetsbaren te beschermen die met echte nood te maken hebben. Bijvoorbeeld door via subsidies de zorg van mantelzorgers en het werk van vrijwilligers mogelijk te maken.

Op de verkiezingsbijeenkomst van de ChristenUnie Medemblik kunt u als inwoner van de gemeente Medemblik meepraten over standpunten en over de principes van Christelijk sociaal denken en doen. Kom kennismaken met de fractieleden op maandagavond 3 maart in het Dorpshuis Centrum Andijk, Sportlaan 1. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Medemblik.

Doe met ons mee. Geef geloof een stem! Het verkiezingsprogramma vindt u op http://medemblik.christenunie.nl/.

Reageren via facebook