Medemblik Actueel.

Algemeen

Stelling 5. Dorpshuizen in de gemeente Medemblik.

Medemblik – Stelling 5 gaat over de dorpshuizen in de kernen van de gemeente Medemblik. De gemeente moet bezuiningen en ook de dorpshuizen lijken hier het slachtoffer van te gaan worden. Aan de 10 partijen in de gemeenteraad van Medemblik de vraag wat hun plannen zijn met de dorpshuizen.

Antwoord CDA: Het CDA vindt dat de leefbaarheid in iedere kern voorop dient te staan. In veel kernen vervult het dorpshuis een belangrijke rol als het gaat om  leefbaarheid. Als het dorpshuis gedragen wordt door vrijwilligers in de dorpen, dan moet er alles aan gedaan worden om het dorpshuis open te houden. Naast de inwoners moet ook zeker de gemeente haar steentje bijdragen. Een bijdrage kan geld zijn, maar ook advies, samenwerking of gewoon de helpende hand voor het binnen halen van subsidies bij bijvoorbeeld de provincie of het oranjefonds. Alleen een zak met geld sturen richting de dorpshuizen is niet de oplossing om de dorpshuizen open te houden.

Antwoord BAMM: Bamm heeft geen plannen met Dorpshuizen, en de gemeente ook niet want die heeft eerdere plannen opgeschort. Bamm is voor leefbaarheid dus ook Dorpshuizen, wat zonodig wat mag kosten. Bamm is van mening dat de onderlinge verschillen per kern aanzienlijk zijn (aantal inwoners, vitaliteit, vrijwilligers inzet, aantal verenigingen, bevolkingscultuur enz.) dus iedere kern en Dorpshuis benodigd een eigen beoordeling en plan op maatwerk. Samenvoegen of samenwerken met andere horeca kan daar onderdeel van zijn. Uiteindelijk moeten de gebruikers ook de algemene middelen opbrengen middels belastingen enz. Wel liever (relatief weinig) geld besteden ten behoeve van velen, dan veel geld voor pleziertjes van weinigen (bv. vaarroutes, of een zeilcentrum).

Antwoord GroenLinks: De teloorgang van voorzieningen op het platteland is een probleem van deze tijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewoners van plattelandsgemeenten het mooi, rustig en veilig wonen belangrijker vinden dan voorzieningen. Het belang van een dorpshuis als centraal ontmoetingspunt wordt wel onderkend. Naast een fundamentele discussie over welke voorzieningen we in de kernen minimaal in stand willen houden, zullen we dit onder ogen moeten zien. Om de dorpshuizen in leven te houden zullen ze Multifunctioneler gebruikt moeten worden. B.v. als afhaalpunt voor verschillende diensten, dorpswinkel, consultatiebureau en voor kinderopvang. De gemeente zal daarbij de dorpshuizen in wet en regelgeving tegemoet moeten komen. De dorpshuizen structureel financieel ondersteunen is in deze tijd niet realistisch.

Antwoord PvdA: De dorpshuizen zijn een belangrijke voorziening voor een kern: de huiskamer van de kern. De PvdA wil dat dorpshuizen een juiste balans vinden tussen inkomsten/uitgaven: kostendekkende exploitatie. In het huidige coalitieprogramma wordt uitgegaan van geprivatiseerde dorpshuizen. Wij willen daar voorzichtig mee omgaan, omdat in een slechter wordende economie ook de burger geld maar één keer kan uitgeven. Veel liever zien wij dat beroep wordt gedaan op vrijwilligheid. Wij zijn voorstander van commerciële tarieven bij bruiloften, partijen, etc. Voor dorpsactiviteiten in het kader van leefbaarheid: een speciaal verenigingstarief.

Antwoord PW 2010: Vroeger heette het “dorpshuis”, sinds de fusie heet het “dorpsaccommodatie” of “multifunctioneel centrum”. Met het “duurder” worden van de naam zijn ook de kosten voor exploitatie gestegen. De meeste dorpshuizen komen structureel geld te kort om alle lasten te kunnen betalen. Dat is geen goede zaak, dat is duidelijk. Voor PW 2010 is ook duidelijk dat we er alles aan moeten doen om deze belangrijke voorziening voor de dorpen open te houden. De politiek, de inwoners, gebruikers, beheerders en pachters hebben hierin een gezamenlijke taak. Samen optrekken, zodat de leefbaarheid die is opgebouwd in de kernen, behouden kan blijven.

Antwoord ChristenUnie: De CU is van mening  dat de dorpshuizen niet koste wat het kost open gehouden moeten worden. Een dorpshuis is kloppend hart van een kern, maar klopt overal alles nog wel zo hard? Verenigingen lopen terug en mensen doen meer individueel dan gezamenlijk in een vereniging. Jammer, maar reeel en kan consequenties hebben voor dorpshuizen. Mocht het zo zijn dat een kern zich wel inzet voor de omgeving, het dorpshuis en de verenigingen, maar het toch niet kan redden financieel dan zal de gemeente moeten bijspringen. Geef dorpshuizen een bruidschat mee en een goede vergunning zodat het zelfstandig door kan, is de beste optie.
De CU was daarom in de gemeenteraad de enige die niet voor uitstel van het onderzoek naar de financiele situatie van de dorpshuizen was. De dorpshuizen staan “onder water” en wij vermoeden dat het leed groter is dan gedacht.  Actie wordt NU gevraagd.

Antwoord OWP: Van de 17 kernen heeft bijna elke kern wel een dorpshuis, cultureel centrum of multifunctionele accommodatie. Gelet op de huidige economische recessie en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen is het de vraag of je in alle kernen koste wat kost de dorpshuizen moet openhouden. In ons verkiezingsprogramma hebben we het volgende staan: De voorzieningen zoals dorpshuizen, zwembaden en jeugdcentra dienen naar behoefte in tact te worden gehouden. Er zal in de komende raadsperiode een goede discussie moeten komen hoe we gezamenlijk dit probleem gaan oplossen. Als OWP vinden wij wel in samenspraak met de dorpsraden en inwoners.

Antwoord VVD: Een dorpshuis in elke kern staat of valt in de ogen van de VVD met de bereidwilligheid om er zélf wat van te maken. Een ondernemende beheerder is daarbij een voorwaarde. Door beperkte financiële middelen zijn inwoners nu vaker zelf aan zet om het dorpshuis in hun woonplaats te behouden en samen te zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten. De gemeente ondersteunt waar mogelijk. Andijk en Opperdoes zijn voorbeelden van kernen met één of meer zelfstandig draaiende dorpshuizen. 

Antwoord D66: D66 wil de dorpshuizen open houden. Samen met een beheerder en de vrijwilligers met de Gemeente moet dit gaan lukken. Dorpshuizen zijn in veel dorpen het kloppend hart en D 66 vind dat het hart moet blijven kloppen. Alleen bij leegstand en gebrek aan belangstelling van de inwoners is sluiting te overwegen. Let wel, eenmaal dicht is altijd dicht en dat zou doodzonde zijn.

Antwoord Progressief Westfriesland : Progressief West-Friesland vindt dat dorpshuizen een heel belangrijke functie hebben in de verschillende kernen van onze gemeente. Wij willen ze beslist open houden. Dat wil niet zeggen dat we niet kritisch naar de kosten moeten kijken, zoals we dat doen met alle uitgaven van de gemeente. Kijk of je verschillende voorzieningen in het dorpshuis kunt onderbrengen, zodat het echt het centrum van het dorp is, waar iedereen regelmatig komt.

Antwoord GemeenteBelangen:Dorpshuizen zorgen voor leefbaarheid en saamhorigheid in onze kernen. Bij veel Dorpshuizen staat, financieel gezien, het water aan de lippen en soms dreigt zelfs een faillissement. Dat laat GemeenteBelangen niet gebeuren! Wat heeft het college de afgelopen ruim drie jaar gedaan? De besturen van de Dorpshuizen verkeren in onzekerheid, huurders zijn vertrokken, de exploitatie komt meer onder druk te staan en er is nog steeds geen visie op de Dorpshuizen! We hebben om actie gevraagd om de Dorpshuizen te redden. Gebeurt dat niet, dan zal GemeenteBelangen het heft in handen nemen. Het is immers twee voor twaalf!

Reageren via facebook